Familiegeschiedenis Cino

  Domtoren

Startpagina

Info over mijzelf  

Geschiedenis_A

      Open>>>>

Geschiedenis_H

Geschiedenis_W

Namenindex

Gastenboek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terug Omhoog

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug Omhoog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Terug Omhoog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Terug Omhoog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geb.acte 54 Wilhelmina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug Omhoog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Terug Omhoog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug Omhoog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Terug Omhoog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huw.akte Anna Cino 07-06-1917

 

 

Graffoto Cino-de Gooijer; Begr.plts.Kovelswade, Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terug Omhoog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Terug Omhoog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genealogie CINO

Het doel van deze Webpagina is om mede-genealogen mijn verzamelde gegevens te tonen en te voorkomen dat men gaat zoeken naar gegevens die al bekend zijn. Voor verder onderzoek kan men terecht bij de vele archieven en verenigingen.(zie: Links naar andere sites ). Opgemerkt wordt, dat hier uitsluitend de stamreeksen, zonder hun opmerkingen en zonder hun exclusieve gegevens worden weergegeven. Deze gegevens zijn eventueel, voor zover bekend, op aanvraag beschikbaar tot het jaar 1925.


 Genealogie Chenau(lt)(x)/Chino/Chenow/Sino/Cino

Deze namen zijn in de loop der tijden alzo verbasterd en vastgelegd in de akten en archieven.

Verder gelezen, afgeleide namen:

Cieno, Sinoo,Schieno, Senoo, Chieno, Sieno, Sino, Chenoy.

 

 

 

 

 

 

In de zeventiende eeuw werden de Christenen, die zich niet meer aan de Rooms-Katholieke leer wilden onderwerpen, in Frankrijk en Zwitserland, op een gruwelijke manier vervolgd en op niets ontziende wijze aangepakt om uitgeroeid te worden. Vandaar dat velen op de vlucht sloegen en naar andere landen vluchtten. Een boeiend boek, dat hierover schrijft heet: "Vlucht naar de Vrijheid"; "de Hugenoten en de Nederlanden", auteur H.Bots. Velen gingen toen via de Franse haven per schip naar de Zuidelijke Nederlanden en kwamen hier als z.g. Hugenoten binnen. Ook vluchten velen via Zwitserland waar zij werden opgevangen. Vooral Genθve en andere grote steden vingen veel vluchtelingen op. In Nederland vestigden zij zich veelal in de grote steden zoals Den Haag, Leiden, Amsterdam en Utrecht.

Symbool van de Hugenoten met toelichting

Het hoofdbestanddeel is het zogenaamde maltezerkruis. Het kenteken van de ridders van Malta, een geestelijke ridderorde uit de Middeleeuwen. Het kruis heeft gelijke armen, wijd uiteenlopend aan de top; misschien een figuur, die verkregen is door vier pijlpunten naar het midden te keren.

Het maltezerkruis is door hugenoten aanvaard, omdat men wel christenen wilde zijn, gekenmerkt door het kruis, maar niet door het 'Latijnse' kruis, het 'roomse'. Het maltezerkruis wordt gezien als symbool der wedergeboorte. De acht punten stellen voor de acht zaligsprekingen uit het Evangelie (Math. 5:310)

De armen van het kruis worden verbonden door een krans van vier lelies (lisbloemen) of harten, symbolen van reinheid en trouw. Het oorspronkelijke aanhangsel onderaan was peervormig, volgens sommigen een kruikje (teken van de zalving van de Franse koningen? of met de Geest?), volgens anderen een traan (teken van het lijden der Franse protestanten). Omstreeks 1688 is dit peervormig aanhangsel vervangen door de duif, het symbool van de Heilige Geest.

Telt men alle punten (parels en lelies) bij elkaar op, dan krijgt men het getal 12, overeenkomstig de 12 artikelen van het 'algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof, waarvan de hugenoten zich belijders wisten.

 

Ook in Zuid-Afrika zijn veel Hugenoten binnen gekomen waarvan nog duidelijke kenmerken te vinden zijn. Er is daar zelfs een Hugenotenmuseum opgericht in het plaatsje Franschhoek.(zie afbeeldingen)

 

  

         

 

The entrance to the Huguenot Museum 

           Welcome to Huguenot Memorial Museum.
           We are situated in one of the truly most beautiful valleys in the world, Franschhoek,
           Western Cape, South Africa.

Deze tekst is aangebracht op de muur van het trappenhuis in zorgcentrum Bartholomeus te Utrecht.

 

 
Familie Cino

 

Zo is ook de familie Chenault, (waarvan mijn moeder afstamt), omstreeks 1700, vanuit Genθve, naar Nederland gevlucht en heeft zich aanvankelijk in Den Haag gevestigd. Helaas is deze familienaam later verbasterd van Chenault tot Chino en Sino naar Cino. Een naam, die evenwel niet veel voorkomt in Nederland. Al deze vluchtelingen stichtten hier de Waalse Kerk, (l'Eglise Wallonne).

Op 27 september 1722 ondertrouwden: Jean Gabriλl Chenault (jonge man van Switserland) met Anna Elisabeth Roseau.(Rousseau?) Zij trouwden op 11 october 1722 in de Scheveningsche Kerk (Waals-Gereformeerd) te Den Haag. Hun huwelijk was vruchtbaar want zij kregen 10 kinderen. Anne Elisabeth Roseau, geboren op 5 februari 1702 te Den Haag, is een dochter van Moijse Roseau en Elizabeth Sainson, beiden afkomstig uit Frankrijk; zij hadden ook een zoon: Jean Francois, geboren 4 december 1704 te Den Haag.

Uit dit huwelijk:

1. Jean Gabriλl, geboren te Utrecht op 7 januari 1723; gedoopt door Ds.Bonvoust;

2. Anne Elisabeth, geboren te Utrecht in juni 1724; gedoopt door Ds.Bonvoust;

3. Jean Marie, geboren te Utrecht in januari 1726; gedoopt door Ds.Bonvoust;

4. Louise, geboren te Utrecht op 4 januari 1728; gedoopt door Ds.Bonvoust;

5. Marie, geboren te Utrecht 13 october 1729; gedoopt door Ds.Bonvoust;

6. Joseph, geboren te Utrecht op 14 augustus 1732; gedoopt door Ds.Bonvoust.; (volgt II-1)

7. Jacob(us), geboren te Utrecht op19 augustus 1734; gedoopt door Ds.Benion; (volgt II-2)

8. Louis, geboren te Utrecht op 12 juli 1736; gedoopt door Ds.Bonvoust;

9. Suzanne, geboren te Utrecht op 17 juli 1738; gedoopt door Ds.Bonvoust en

10.Jean, geboren te Utrecht op 15 october 1740; gedoopt 30 oct. door Ds.Bonvoust.

2e Generatie:

II-1:  Joseph Chenau(lt)(x) (Sino), geb.te Utrecht op 14-08-1732; trouwt(1e) op 26 juni 1753 te Utrecht, met Maria Van den Brink, geb. 1 juli 1731 te Utrecht;

Uit dit huwelijk:

1: Johanna Sino, geb./ged. 02-12-1753 te Utrecht, in Domkerk gedoopt

2: Gabriel Sino, geb./ged. 07-11-1755 te Utrecht, in Domkerk gedoopt

 3: Johanna Sino, geb./ged. 15-10-1758 te Utrecht, in Domkerk gedoopt

4: Johannes Sino, geb./ged. 28-05-1760 te Utrecht, in Domkerk gedoopt

5: Willem Sino, geb./ged. 08-08-1762 te Utrecht, in Janskerk gedoopt (volgt III-1)

6: Gabriel Sino, geb./ged. 25-08-1765 te Utrecht, in Janskerk gedoopt

7: Jacob Sino, geb./ged. 29-01-1768 te Utrecht, in Domkerk gedoopt.

2e huwelijk

II-1: Joseph Chenault trouwt(2e), te Jutfaas, op 6-12-1806 met Ietje Lammers, wede.van Souverein van Viegen(Wegen)ovl.te Utrecht op 2 maart 1815.

 Uit dit huwelijk:

 geen kinderen bekend.

>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

 

II-2:  Jacob(us) Chenault(Sino), trouwt op 1 mei 1770 te Utrecht met Barttruy(Geertruijd) Van Lutsenburg, geb. 06-06-1733 te Utrecht in de Catharijnekerk.

 Uit dit huwelijk:

1.Anna Elisabeth(Sino), geb./ged. 18-07-1770 te Utrecht, Domkerk

2.Jan Hendrik (Sino), geb./ged. 14-03-1773 te Utrecht, Catharijnekerk (volgt III-2)

3.Maria Sino, geb./ged.18-10-1775 te Utrecht, Domkerk

4.Elisabeth Sino, geb./ged. 15-01-1778 te Utrecht, Domkerk

3e Generatie:  

III-1: Jan Hendrik Sino, geb/ged. te Utrecht op 14/19-03-1773; trouwt op 4 maart 1794, te Utrecht, met Engelina Cramer, geb. +\- 1770.

Uit dit huwelijk:

1.Bartha Willemina Sino, geb./ged. 05-03-1794 te Utrecht, Domkerk

2.Jacoba Johanna Sino, geb./ged. 25-07-1798 te Utrecht, Domkerk.

2e Huwelijk

III-1: Jan Hendrik Sino; tr.(2) na 1798 te Utrecht met Engelina Sandbergen, geb. ca.1773.

Uit dit huwelijk:

Geen kinderen bekend.

>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<

 

III-2: Willem Sino(Chino), ged. te Utrecht op 08-08-1762 trouwt op 28 dec.1784 te Utrecht met Huiberta Schoenmaker, geb. 15-02-1765 te Utrecht; Willem is op 23 juni 1811 te Utrecht overleden.

Uit dit huwelijk:

1.Joseph Chenaux, geb./ged. 03-07-1785 te Utrecht

2.Cornelia Maria Sino,geb./ged. 01-10-1786 te Utrecht; † ovl.25-10-1854(volgt IV-1)

3.Cornelia Maria Sino(Chinow), geb./ged. ??-??-1787 te Utrecht

4.Gabriel Sino, geb./ged. 04-02-1789 te Utrecht (volgt IV-2)

5.Marie Sino, geb./ged. 04-10-1791 te Utrecht; † ovl. 20-11-1791

6.Maria Sino, geb./ged.13-10-1792 te Utrecht (volgt IV-3)

7.Johannes Marinus, geb./ged. 14-05-1797 te Utrecht, Domkerk

8.Johanna, geb./ged. 23-08-1797 te Utrecht, Domkerk

9.Eva, geb./ged. 25-10-1801 te Utrecht (volgt IV-4)

10.Willem, geb./ged. 10-04-1805 te Utrecht, Jacobikerk (volgt IV-5)

11.Jan, geb./ged. ??-??-1807 te Utrecht; † ovl. 28-02-1808

4e Generatie:

IV-1: Cornelia Maria Cino, geb.te Utrecht ca. 1787; werkster; ovl. te Utrecht op 04-01-1842; tr. te Utrecht op 24 april 1816 met Johannes Vreeswijck, zn. van Jan Vreeswijck en Cornelia Schoenmaker.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Cornelis Vreeswijck, geb. te Utrecht ca. 1816; ovl. op 10-02-1817;

2. Willem Vreeswijck, geb. te Utrecht in 1820; †ovl. 12-04-1821;

3. NN, geb.ovl. te Utrecht op 09-02-1822;

4. Willem Vreeswijck, geb. te Utrecht op 29-05-1825; tr. te Groningen op 16-01-1853 met Christina Kromziek, geb. te Nieuw Scheemda op 18-11-1820.
 

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

IV-2:  Gabriel Sino, ged.te Utrecht op 04-02-1789; ovl. 23-09-1859 te Utrecht; trouwt op 14-01-1810 te Utrecht met Johanna Helena Van Rossum, geb. 22-02-1786 te Utrecht; dr.van Leendert van Rossum en Gerarda Schreures.

Uit dit huwelijk:

1.Willemina Cino, geb./ged. 31-01-1810 te Utrecht, Domkerk; † ovl. te Utrecht op 19-06-1810;

2.Gerrit Hermanus Cino, geb./ged. 18-04-1811 te Utrecht, Domkerk (volgt V-1)

3.Christoffel Cino, geb./ged. 01-08-1813 te Utrecht (volgt V-2)

4.Cornelia Cino, geb./ged./ † ovl. 07-01-1816/19-01-1816 te Utrecht

5.Willem Cino, geb./ged. 17-12-1816 te Utrecht (volgt V-3)

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

IV-3: Maria Sino, geb./ged. te Utrecht op 13/14-10-1792 in de Janskerk; dienstbode; ovl. te Utrecht op 25-10-1854; onbekende partner(s)

Uit deze relatie(s):

1. Maria Cino, geb. te Utrecht op 19-11-1816;† ovl.07-12-1816;

2. Maria Cino, geb. te Utrecht op 02-07-1818; (volgt V-4)

3. Martina Cino, geb. te Utrecht op 08-09-1820;

4. Willem Cino, geb. te Utrecht op 19-06-1828, (volgt V-6).

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

IV-4: Eva Cino, geb./ged. te Utrecht op 25-10-1801;ovl. te Utrecht op 24-08-1842; tr. te Utrecht op 15-05-1822 met Hendrik Eitinger, zn. van Hubertus Eitinger en Adriana Groothuizen.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmina Adriana Geertruida Eitinger, geb. te Utrecht ca.1822; †ovl. op 18-08-1825;

2. Wilhelmina Adriana Geertruida Eitinger, geb. te Utrecht ca. 1825; †ovl 12-10-1828;

3.Josephina Eitinger, geb. te Utrecht ca.1827; †ovl. te Utrecht op 28-02-1896.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

IV-5: Willem Cino, (zn.van III-2); geb. te Utrecht op 10-04-1805; tr. te Utrecht op 18-10-1826 met Catrina Jansen, geb. in 1805 te Utrecht;

huwelijksakte 288

Uit dit huwelijk:

Willem Cornelis Cino, geb. ca.1828 te Utrecht (volgt V-5 )

5e Generatie

V-1: Gerrit Hermanus Cino,(zn.van IV-2); geb./ged. 18-04-1811, trouwt op 21 mei 1834 te Utrecht met Neeltje Bedel, geboren 14-01-1816 te Utrecht. Gerrit Hermanus is overleden op 9 december 1877 te Utrecht.

Uit dit huwelijk:

1.Gerrit Hermanus Cino, geb./ovl. 08-10-1834/†29-01-1835 te Utrecht;

2.Hendrica Johanna Cino, geb./ovl. 25-04-1836/†16-01-1838 te Utrecht;

3. Gerrit Hermanus Cino, geb.te Utrecht voor 1838; †ovl.11-03-1841;

4.Johanna Petronella Cino, geb./ovl. 31-01-1838/†12-03-1841 te Utrecht;

5.Hermanus Gabriel Cino, geb.ovl. 18-04-1840/†23-03-1841 te Utrecht;

6.Hermanus Gabriel Cino, geb./ovl. 14-10-1842/†16-06-1861 te Utrecht;

7.Cornelia Petronella Cino, geboren 14-09-1844 te Utrecht;(volgt VI-2)

8.Gerrit Cino, geboren 15-05-1847 te Utrecht; (volgt VI-4)

9.Hendrikus Franciscus Cino, geb./ovl. 14-11-1848/†22-08-1849 te Utrecht;

10.Hendrikus Cino, geboren 22-01-1850 te Utrecht; (volgt VI-6)

11.Adrianus Wilhelmus Cino, geb./ovl. 09-08/†21-10-1852 te Utrecht;

12.Adriana Cino, geboren 01-11-1853 te Utrecht.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

V-2: Christoffel Cino, (zn.van IV-2); geb./ged. 01-08-1813, trouwt op 10 februari 1841 met Adriana Kooij, geboren op 15-08-1812 te Amersfoort; dr. van Peter Kooij en Johanna van den Brom..

Uit dit huwelijk:

1.Johannes Gabriel Cino, geb./ ovl. 17-04-1841/†10-09-1842; te Utrecht;

2.Christiaan Cino, geb./ovl. 06-04-1843/†24-01-1846 te Utrecht en

3.Christiaan Cino, geb. 18-09-1846 te Utrecht.(volgt VI-3)

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

V-3: Willem Cino, (zn.van IV-2); geb./ged. 17-12-1816, trouwt op 24-11-1841 te Utrecht met Maria Elisabeth Castrop, geb.06-09-1817 te Utrecht.

Uit dit huwelijk:

1.Johanna Helena Cino, geb./ged. 21-04-1842 te Utrecht;

2. Maria Elisabeth Cino, geb./ged. 09-03-1844 te Utrecht;(volgt VI-1)

3.Willem Gerardus Cino, geb./ged. 07-01-1846 te Utrecht; † ovl.21-10-1848;

4.Wilhelmina Cino, geb./ged.13-01-1849 te Utrecht; (volgt VI-5)

5.Gerardus Cino, geb./ged. 21-01-1851 te Utrecht; † ovl.20-07-1851.

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

V-4: Maria Cino, (dr.van IV-3); geb. te Utrecht op 02-07-1818; huisvrouw; ongehuwd; partner onbekend.

Kind:

 Franciscus Cino, geb. te Zutfen op 23-01-1867; † ovl. te Zutfen 23-01-1867.

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

V-5: Willem Cornelis Cino,(zn van IV-5); geb. te Utrecht, ca.1828; tr. te Arnhem op 03-10-1860 met Antje Heg, geb. te Arnhem ca. 1837, dr. van Daniel Heg en Atje Tijssen.

 Uit dit huwelijk:

1. NN, geb./ovl. te Arnhem op 21-04-1861;

2. Anna Catharina Cino, geb. te Arnhem op 10-03-1862;

3. Johanna Hendrika Cino, geb. te Arnhem op 14-04-1863; † ovl. 02-11-1895;(volgt VI-8)

4. Maria Cino, geb. te Arnhem ca. 1864; (volgt VI-7)

5. Willem Daniel Cino, geb. te Arnhem 05-11-1865; † ovl. 10-12-1872 te Arnhem;  

6. Reinhard Cino, geb. te Arnhem ca. 12-1866; † ovl. 18-01-1867;

7. Reinhard Cino, geb.te Arnhem ca.1868; † ovl. 23-08-1873;

8. Catharina Cino, geb. te Arnhem ca. 1870;( volgt VI-9)

9. Reiniera Wilhelmina Cino, geb. te Arnhem ca.1874. (volgt VI-10)

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

V-6: Willem Cino (zn. van IV-3); geboren te Utrecht op 19-06-1828, ovl. te Rotterdam op 02-05-1890, tr. te Rotterdam op 13-01-1858 met Everdina Maria de Haan, dr. van Abraham de Haan en Gesina Bernardina Wolf, geb.te Rotterdam op 20-03-1821; ovl. te Rotterdam op 07-01-1888..

 Uit dit huwelijk:

1. Maria Gesina Wilhelmina Cino, geb/† ovl..te Rotterdam op 29-10-1857/22-03-1858;

2. Everdina Maria Cino, geb./† ovl. te Rotterdam op 14-11-1858/26-11-1858;

3. Willem Dominicus Cino, geb./ † ovl. te Rotterdam op 08-04-1861/01-05-1861;

4. Willem Dominicus Franciscus Cino, geb./ † ovl. te Rotterdam op 31-05-1865/03-08-1865.

 

6e Generatie 

VI-1: Maria Elisabeth Cino,(dr.van V-3) geb.09-03-1844 te Utrecht; ovl.26-03-1885 te Utrecht;  tr. te Utrecht op 01-11-1882 met Jacobus Mijndert Mandersloot, geb. 15-10-1850 te Utrecht; ovl. 28-06-1932 te Utrecht; zn.van Lambertus Mandersloot en Neeltje van Eijk.

Uit dit huwelijk:

Jacobus Mijndert Mandersloot, geb. te Utrecht 06-12-1884.tr.te Utrecht op 09-07-1908 met Theodora Antonia Wilhelmina van der Elsen.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VI-2: Cornelia Petronella Cino,(dr.van V-1); geb. te Utrecht op 14-09-1844; ovl. te Utrecht op 122-11-1918;   tr. te Utrecht op 27-05-1874 met Frederik Jansen, geb. te Utrecht ca.1849, zn. van Hendrik Jansen en Frederica Jansen.

Uit dit huwelijk:

1. Frederik Jansen, geb. te Driebergen ca.1876; †ovl. aldaar op 02-07-1884;

2. Hendrik Franciscus Jansen, geb./ † ovl. te Utrecht op 12-08-1879;

3. Hendricus Hermanus Jansen, geb.te Utrecht, ca.1880;

4. Theodorus Cornelis Jansen, geb.te Driebergen op 08-02-1882;

5. Cornelia Petronella Jansen, geb. te Utrecht ca. 1886; † ovl. aldaar op 03-09-1886.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VI-3: Christiaan Cino,(zn.van V-2); geb. te Utrecht op 18-09-1846; trouwt op 11 november 1868 te Utrecht met Anna Coense, geboren 12-11-1845 te De Bilt.

Uit dit huwelijk:

1.Christiaan Cino, geb. 20-09-1869; (volgt VII-1)

2. Johannes Cornelis Cino, geb.16-04-1871;(volgt VII-7)

3. Adriaan Nico Cino, geb. 22-07-1874; (volgt VII-3)

4. Catharina Maria Cino. geb. 12-06-1877;

5. NN geb./ovl. te Utrecht op 13-07-1880;

6. Anthonius Cino, geb. 25-05-1883 (volgt VII-9)

allen te Utrecht geboren.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VI-4: Gerrit Cino, (zn. van V-1); geb. te Utrecht op 05-05-1847; trouwt op 8 februari 1871 te Utrecht, met Elisabeth Barbara Kelder, geboren 10-03-1843 te Utrecht. dr. van Theodorus Kelder en Barendina Maria Scheffer.

Uit dit huwelijk:

1.Gerrit Hermanus Cino, geb. 03-03-1870;

2.Gerrit Hermanus Cino, geb. 22-01-1872;

3.Hendricus Antonius Cino, geb. 28-07-1874;

4.Hendrikus Franciscus Cino, geb. 23-08-1875;

5.Hendricus Cino, geb. 26-10-1876;

6.Theodorus Cino, geb. 23-03-1879; (volgt VII-3)

7.Hendrikus Franciscus Cino, geb. 02-08-1881;

8.Hendrik Cino, geb. 24-01-1883;

9.Elisabeth Barbara Cino, geb. 21-03-1884 en

10.Franciscus Antonius Cino, geb. 21-03-1884,

allen geboren te Utrecht.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VI-5: Wilhelmina Cino,(dr.van V-3); geb. 13-01-1849 tr. te Utrecht op 12-05-1875 met Arie Stekelenburg, geb. 07-11-1848 te Utrecht,zn. van Jacobus Stekelenburg en  Elisabeth Vollmuller.

Uit dit huwelijk:

16 kinderen Stekelenburg.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VI-6: Hendrikus Cino,(zn.van V-1), geb.te Utrecht op 22-01-1850; trouwt op 27-09-1871 te Utrecht met Gerarda Louisa Meulenbeek, geb. 11-10-1848 te Utrecht. dr. van Laurens Meulenbeek en Maria van Gorselen.


Uit dit huwelijk:

1.Cornelia Petronella Cino, geb./ged. 18/21-01-1872 te Utrecht; † ovl. 13-04-1940 te Zeist;

2. Maria Hendrica Cino, geb./ged. 01-09-1873 te Utrecht;

3. Gerarda Louisa Cino,  geb./ged. 02-01-1875 te Utrecht; † ovl. 13-09-1879 te Utrecht;

4. Johanna Berendina Cino, geb./ged. 02-04-1878 te Utrecht;(volgt VII-2)

5. Hendricus Cino, geb./ged. 10-06-1882 te Utrecht; (volgt VII-5)

6. Gerrit Hermanus Cino, geb./ged. 11-01-1885 te Utrecht;

7. Gerarda Louisa Cino, geb./ged. 20/22-10-1886 te Utrecht (volgt VII-6)

8. Gerrit Hermanus Cino, geb./ged. 27-03-1894 te Utrecht.(volgt VII-7)

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VI-7: Maria Cino, (dr.van V-5); geb. te Arnhem ca.1864; tr. te Wageningen op 03-12-1908 met Jacobus van Haarst;( wedr. van Reiniera Wilhelmina Cino.)
 

Uit dit huwelijk:

Geen kinderen bekend.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VI-8: Johanna Hendrika Cino, (dr.van V-5);geb.te Arnhem op 14-04-1863; ovl. te Arnhem op 04-11-1895; tr.te Arnhem op 15-09-1892 met Johannes van Haarst, geb. te Delft. zn. van Willem van Haarst en Johanna van Wijk. Johannes van Haarst tr.(2) met Catharina Cino geb. te Arnhem ca.1870.

Uit dit huwelijk:

Willem van Haarst, geb. te Arnhem in 1869; † ovl. te Arnhem op 24-11-1895.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VI-9: Catharina Cino, (dr.van V-5);geb. te Arnhem ca.1870;† ovl. te Purmerend op 10-10-1953; tr. te Arnhem op 16-10-1896 met Johannes van Haarst, wedr. van Johanna Hendrika Cino.

Uit dit huwelijk:

Johannes van Haarst, geb. Arnhem op 11-10-1899, † ovl. 13-12-1942 in Duitsland

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VI-10: Reiniera Wilhelmina  Cino,(dr.van V-5); geb. te Arnhem ca.1874; tr. te Arnhem op 06-09-1901 met Jacobus van Haarst, geb. te Delft ca.1862, zn.van Willem van Haarst en Johanna van Wijk.

Uit dit huwelijk:

Geen kinderen bekend.

 

7e Generatie

VII-1: Christiaan Cino,(zn.van VI-3); geb.te Utrecht op 20-09-1869, trouwt op 27 augustus 1891 te Utrecht met Barendina Alberts, geboren op 08-12-1865 te Leersum.

 (Volgt voor de familie ALBERTS de site: http://home.hetnet.nl/~heelnijm/M_bestanden/Alberts.htm) en/of  www.AllemaalFamilie.nl.

Uit dit huwelijk:

1.Anna Cino, geb. 07-12-1891; (volgt VIII-1)

2.Dirk Cino, geb.17-02-1893;(Volgt VIII-2)

3.Christiaan Cino, geb.25-04-1894;† ovl. te Utrecht op 13-11-1925;

4.Christinus(-aan) Dirk Cino, geb.20-04-1896;(volgt VIII-4)

5.Barend Cino, geb.07-10-1897;(volgt VIII-5)

6.Helena Theodora Cino, geb.25-12-1899; (volgt VIII-6)

7.Hendrik Cino, geb.18-05-1904 te Woerden;

8.Johanna Adriana Antonetta Cino, geb. 01-04-1910.

Behalve no.7 zijn allen te Utrecht geboren.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VII-2: Johanna Berendina Cino, geb. te Utrecht op 02-04-1878; tr. te Utrecht op 16-06-1910 met Jacob Drijver, geb. te Den Helder ca.1894, zn. van Jacob Drijver en Martje van Grouw.

Uit dit huwelijk:

Geen kinderen bekend

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VII-3: Adriaan Nico Cino, geb. te Utrecht op 22-07-1874; trouwt op 16 maart 1898 te Utrecht met Johanna Wilhelmina Nijenhuis, geboren 19-03-1877 te Arnhem.

Uit dit huwelijk:

1.Anna Cino, geb. 28-05-1898, te Utrecht; geh.te Utrecht op 07-06-1917 met Arie Wies, geb. te Schiedam op 17-01-1896;

2.Adriaan Nico Cino, geb. 10-11-1900.(† 19-05-1905) te Utrecht;

3.Wilhelmina Elisabeth Cino, geb. 14-03-1903, te Utrecht; geh.te Utrecht op 06-09-1923 met Jacobus Verbeek, geb. 21-01-1888 te Sloten.

4.Christiaan Cino, geb. 03-05-1908 te Schiedam;( volgt VIII-8)

5. Cornelia Johanna Cino, geb. 25-02-1911 te Schiedam;

6.Theodorus Cino, geb. 28-08-1913 te Schiedam.

7. Hendrika Cino, geb.04-03-1916 te Schiedam;

8. Johanna Wilhelmina Cino. geb.15-01-1919 te Schiedam;

9. Johannes Cino. geb. 30-11-1921 te Schiedam.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VII-4: Theodorus Cino, geb. te Utrecht op 23-03-1879;† ovl. te Utrecht op 25-01-1947; tr. te Utrecht op 01-0-2-1902 met Jannetje de Gooijer, geb. te Veenendaal op 23-08-1875.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Barbara Cino, geb. te Utrecht op 09-04-1902; tr. 19-06-1924 te Utrecht met Franciscus Johannes Andreas Anker, geb. 07-09-1900 te Amsterdam. Vertrokken 11-07-1924 naar N.O.Indie (Batavia-Weltevreden).

2. Geertruida Theodora Jannetje Cino, geb. te Utrecht op 24-01-1904 (volgt VIII-7)

3. Jannetje Theodora Cino, geb.te Utrecht op 02-10-1907;

4. Barendina Maria Cino, geb.te Utrecht op 25-12-1910; (volgt VIII-?)

5. Elisabeth Theodora Cino, geb. te Utrecht op 08-08-1913;

6. Theodorus Cino, geb. te Utrecht op 15-12-1916; (volgt VIII-9)

7. Anthonia Janna Cino, geb. te Utrecht op 12-05-1918.(volgt VIII-11)

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VII-5: Hendricus Cino, geb. te Utrecht op 10-06-1882, tr. te Rotterdam op 18-12-1918 met Alida Klazina Visee, dr. van Johannes Visee en Jacoba Nieuwland; geb. ca. 1885 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

geen kinderen bekend.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VII-6: Gerarda Louisa Cino, geb. te Utrecht op 20-10-1886; tr. te Utrecht op22-06-1911 met Gerardus van Ham, geb.te Utrecht 27-12-1883,† 02-06-1956 te Utrecht   zn. van Adrianus van Ham en Aaltje Blom.

Uit dit huwelijk:

Alida van Ham, geb.27-05-1912 te Utrecht.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VII-7: Gerrit Hermanus Cino,geb. te Utrecht op 27-03-1894; trouwt op +/- 1920 te Utrecht met Adriana Maria Kommer, geb. 27-08-1895 te Zierikzee, dr. van Imam Kommer en Helena Jozefia Holm.

Uit dit huwelijk:

1. Gerarda Helena Jozefia Cino, geb. 18-06-1924 te Den Haag;

2. Maria Adriana Cino, geb. 13-05-1926 te Amsterdam.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VII-8:Johannes Cornelis Cino, trouwt op 08-09-1897 te Utrecht met Dirkje Verkroos(t), geb. Utrecht op 15-05-1871,dr.van Johannes Verkroos(t) en Dingena Mulder..

Uit dit huwelijk:

1.Dingena Cino, geb. 08-08-1898;† voor 1903

2.Christiaan Cino, geb./ged. 9/11-9-1899;† 11-04-1900

3.Christiaan Cino, geb. 12-04-1900;† 04-11-1900

4.Johannes Cino, geb.01-01-1901;† 22-12-1902

5.Anna Cino, geb. 30-04-1902;† 20-12-1902

6.Dingena Cino, geb.12-06-1903; † 06-01-1904

7.Johanna Cornelia Cino, geb.24-0-1905;† 27-04-1905

8.Dirkje Cino, geb.11-09-1906; † 05-05-1908.

Allen te Utrecht geboren c.q.overleden.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VII-9: Anthonius Cino, trouwt te Utrecht op 24 januari 1906 met Josina Slot, dr. van Arie Slot en Geertruida Blom, geboren op 30-10-1881 te Jutphaas.

Uit dit huwelijk:

1.Josina Geertruida Cino, geb.29-01-1900; † ovl. 01-05-1935 te Oudenrijn;

2.Adriaan Nico Cino, geb.27-10-1905; † ovl. te Schiedam op 07-12-1968;

3.Anthonius Christianus Cino, geb.25-01-1907; tr.09-02-1938 te Utrecht met Hendrika Maria Kippersluijs;

4.Josina Antonia Cino, geb. 01-07-1910; † ovl. te Utrecht 30-11-1932;

5.Adriana Maria Cino, geb. 14-12-1911; tr.ca 1940 met Joseph Hubertus Brouwer; † ovl. 18-12-1998 te Bilthoven;

6.Johannes Cino, geb. 16-08-1917.(volgt VIII-10)

Allen geboren te Utrecht.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

8e Generatie

VIII-1: Anna Cino, geb.te Utrecht op 07-12-1891;ovl. te Leusden ca. 1971; trouwt (1e) op 24-02-1916 te Amersfoort met Jacobus Sluijk, geb.07-03-1890 te Utrecht, zn. van Izak Sluijk en Pieternella Rombouts.

Uit huwelijk:

1. Isaac Sluijk, geb. 03-12-1916 te Utrecht; † ovl.29-01-2000 te Utrecht;

2. Christiaan Sluijk, geb.13-01-1918 te Utrecht; † ovl.dec.2005 te Utrecht.

2e huwelijk

VIII-1: Anna Cino, trouwt(2e) op +\- 1930 met Johannes Nicolaas Van der Woude, geb.26-10-1886 te Utrecht,zn.van Hielke van der Woude en Johanna Balt. Wedr. van Catharina Christina Bijdevier.

Anna Van der Woude-Cino (†7\1971)

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VIII-2: Dirk Cino, geb.te Utrecht, 17-02-1893; trouwt (1e) op 10-06-1920 te Utrecht met Hermina Anthonia Hansen, geb.17-09-1892 te Utrecht, dr. van Herman Anthonie Hansen en Ida van der Velden.

 

Uit dit huwelijk:

1. Barendina Cino, geb. 24-02-1926 te Utrecht; † ovl. 10-10-2020 te Houten

2. Ida Cino, geb. 23-04-1937 te Utrecht.

2e Huwelijk

VIII-2: Dirk Cino; trouwt (2e) op 25-04-1945 met Christina Van der Kemp, geb. 17-10-1897 te Utrecht. †  Ovl. te Utrecht op 18-02-1967.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VIII-4: Christinus Dirk Cino, geb. Utrecht op 20-04-1896; † Ovl. 20-03-1968; trouwt(1) op 11-08-1921 te Utrecht met Johanna Raadgever, geb. 02-02-1898 te Utrecht; † Overleden te Utrecht op 08-05-1927; dr. van Jan Willem Hendrik Raadgever en Pieternella van der Kerf.

2e Huwelijk

VIII-4: Christinus Dirk Cino: trouwt(2) op 12-12-1928 te Utrecht met Johanna Bastiaantje Wieman; geb. 2-3-1894 te Nieuwer-Amstel. Dr. van Evert Wieman en Pieternella Goedhart.

 

Uit deze huwelijken geen kinderen geboren.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VIII-5: Barend Cino, geb. te Utrecht op 07-10-1897; ovl. te Den Haag op 30-06-1977; trouwt op 07-11-1923 te Utrecht met Johanna Sievers, geb. 05-02-1898 te Hilversum, ovl. 03-06-1982 te Den Haag.

Uit dit huwelijk:

1. Christiaan Cino, geb. 11-10-1924 Den Haag; † ovl.20-07-2009 te Berkel;

2. Frans Cino, geb. 26-06-1926 Den Haag; † ovl.26-08-2013 te Wageningen;

3. Barend Hendrik Cino, geb. 18-05-1928 Den Haag;

4. Margaretha Cino, geb. 15-02-1930 Den Haag;

5. Dirk Cino, geb. 11-02-1933 Den Haag;

6. Johanna Louise Cino, geb. 24-12-1934 Den Haag en

7. Rudolf Cino, geb. 03-08-1937 Den Haag.

      >>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VIII-6: Helena Theodora Cino, geb.te Utrecht op 25-12-1899, trouwt op 20-11-1924 te Utrecht met Wijnand Hofman, geb. 29-11-1901 te Culemborg.

 

Zie hiertoe de familiegeschiedenis HOFMAN.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VIII-7: Geertruida Theodora Jannetje Cino, geb. te Utrecht op 24-01-1904; tr.te Utrecht op 01-09-1932 met Marinus Tazelaar, geb. te Utrecht 18-05-1904; zn.van Jan Jacobus Tazelaar en Adriana Vink..

Uit dit huwelijk:

1.Rob Tazelaar, geb.14-05-1937 te Utrecht;

2. Ien Tazelaar, geb. onbekend;

3. Yvonne Tazelaar, geb. onbekend;

4. Frits Tazelaar, geb. onbekend.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VIII-8: Christiaan Cino,(zn.van VII-3), geb. te Schiedam op 03-05-1908, tr. te Schiedam op 25-08-1927 met Aaltje Bleecke, dr.van Martinus Bleecke en Saartje Cornelia Lamens, geb. te Schiedam op 30-07-1908.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Wilhelmina Cino; geb./ovl.31-08-1927/ † 03-06-2002 te Schiedam;

2. Saartje Cornelia Cino, geb./ovl. 27-11-1928/ † 14-01-1929 te Schiedam;

3. Adriaan Cino; geb.08-11-1930 te Schiedam;

4. Nico Martinus Cino, geb.22-11-1933 te Schiedam;

5. Christina Aaltje Cino; geb.22-01-1935 te Schiedam;

6. Wouter Cino; geb./ovl. 24/ † 25-03-1937 te Schiedam;

7. Cornelia Saartje Cino, geb.1941 te Schiedam.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VIII-9: Theodorus Cino,(zn.van VII-4); geb. te Utrecht op15-12-1916; ovl. te Rijswijk op 31-05-1996; tr.te Utrecht, op 22-09-1939 met Cornelia Apolonia Molenbeek, geb. op 07-05-1918 te Utrecht.

Uit dit huwelijk:

1. Theodorus Cino, geb.15-03-1940 te Woerden;  † ovl. ca.1996 te Rijswijk;

2. Evert Michiel Cino, geb. 04-05-1944 te Woerden;;

3. Gustaaf Cino, geb. 12-11-1948 te Voorburg..

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VIII-10: Johannes Cino, (zn. van VII-9) geb.16-08-1917 te Utrecht; tr. ca.1940 met Anna van Leeuwen; † ovl. 15-04-1993 te Soest; Anna † ovl. op 01-12-2008 te Soest;

Uit dit huwelijk:

1. T.J.M. Cino; verdere gegevens nog onbekend;

2. J.G.M.Cino; idem

3. E.M.L. Cino, idem

4. E.J.M.Cino, idem

5. J.M. Cino; idem

6. A.Cino; idem

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

VIII-11: Antonia Janna Cino (dr.van VII-4); geb.12-05-1918 te Utrecht; ovl. 04-02-2004 te Woerden;  tr.ca.1940 met Jan Eisses, geb.30-11-1912, ovl. 08-10-1989 te Woerden.

Uit dit huwelijk:

1. Coby Eisses;

2. Dity Eisses;

3. Janine Eisses;

4. Berto Eisses.

Nadere gegevens ontbreken nog.

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

 

Met dank aan Henriλtte Weilers-Haagen voor haar aanvullingen.

 

 Met dank aan de afstammelingen van Barend Cino, welke mij van veel informatie hebben voorzien.

 

Links naar andere sites:  

 • www.NGV.nl
  • Nederlandse Genealogische Vereniging, die o.a. helpt bij het opsporen van voorouders en zelf, in Weesp, archieven beheert om na te pluizen.  
 • www.Stamboom.nl
  • Een aparte site van de N.G.V. waarop leden hun stamboom reeds hebben geplaatst.
 • www.CBG.nl
  • Centraal Bureau voor Genealogie te den Haag, dat o.a. helpt bij het opsporen van voorouders en zelf uitgebreide archieven beheert om na te snuffe
 • www.gemeentearchief.Amsterdam.nl
 •        hier kan men in de Waalse Kerkarchieven veel informatie vinden van de Hugenoten.
 • www.DenHaag.nl
 • www.FamilySearch.org.
 • www. geeft een uitvoerig overzicht van alle genealogische links!
 • www.AllemaalFamilie.nl

Terug Omhoog

 

 

 

 

Pagina laatst bijgewerkt op 23-10-2020