Tak: Johannes Hofman 1743

 

  Domtoren

Johannes

 Hofman

1e zoon van

Hendrik Hofman

 en Maria Elisabeth Brandhorst

 

    Geschiedenis_H

    Namenindex

 

 

 

 

 

 

 

 

  Raadhuis Moerkapelle

 

 

 

 Staten-Bijbel uit de tijd van Jacob Hofman; zijn naam is de eerste die in deze Bijbel wordt geschreven.

Verantwoording

  Acte van autorisatie van deze Bijbel is gedateerd op 26 november 1737 te Dordrecht.

      Uitgegeven in 1741         

 

 

 

 

   Terug omhoog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wapen van Waddinxveen

 

 

 

Tekstvak: Klik op de foto's voor vergroting 
 

 

 

   Statenbijbel.

Deze is van Jacob, overgegaan naar zoon Cornelis

 

  Ingeschreven erfgenamen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Terug omhoog

 

 

 

 

 

 

 

Geb.acte 22 Elisabeth

 

 

 

 

 

Geb.acte 54 Gerritje

 

 

 

 

 

Geb.acte 40 Frederika

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Een slot van de Statenbijbel;

De Bijbel die via Jacob en Cornelis aan Gerrit is overgedragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Terug omhoog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Terug omhoog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zevenhuizen, Dorpsstraat

 

   

  Erfstuk van Jacob Hofman

 

Statenbijbel

 

  Wereldkaart in de Statenbijbel die via Jacob, Cornelis, Gerrit zijn zoon  Cornelis is doorgegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Terug omhoog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Terug omhoog

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Abraham(Bram) Hofman voor het huisje aan de Vlietkade te Moerkapelle/Zevenhuizen.

   

 

 

 

 

 

   Terug omhoog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statenbijbel, erfstuk van Jacob Hofman via erfgenamen doorgegeven aan Gerardus Hofman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huw.akte 6, 1888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouwboekje van Abraham en Krijntje

 

 

 

 

 

   Terug omhoog

 

Statenbijbel

Erfstuk, van Jacob Hofman dat nu bij Gerrit berust.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Terug omhoog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Statenbijbel

 

Erfstuk van Jacob Hofman met ingeschreven namen van erfopvolgers.

 

 

Bron: Het Groenegraf.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bron:Graftombe.nl 

 

 

  Begr.plts. "Den en Rust " te Bilthoven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e Generatie:

II: Johannes HOFMAN (zn. van I), geb. Zevenhuizen 17-12-1743, ged.22-12-1743(ev.luthers) Gouda, Houtzager/molenaarsknecht, overl./ begr. Zevenhuizen 24-11-1822, ondertr./tr.(ned.ger.) Zevenhuizen 28-11-1766/4-1-1767, tr.kerk(ev.luthers) Zevenhuizen 4-1-1767 met Willemijntje de KOK, geb. 14-11-1742, Huisvrouw, overl. te Moerkapelle op 6-9-1787.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Hofman, geb. en ged.(ev.luthers) Zevenhuizen 19-6-1768.(volgt.III-a)

2. Jacob Hofman, geb. en ged. Moerkapelle 12-11-1769; (volgt III-b)

3. Hendrik Hofman, geb. en ged.(ned.herv.) Moerkapelle 2-12-1770;( volgt III-c.)

4. Anna Hofman, geb. en ged.(ev.luthers) Moerkapelle 28-5-1772; ovl.† Zevenhuizen op 25-12-1789.

5. Abram Hofman, geb. en ged.(ned.herv.) Moerkapelle 27-11-1774.ovl.† voor 16-03-1785.

6. Gerrit Hofman, geb. Moerkapelle 17-11-1776, ged.(ned.ger.) Moerkapelle, overl.† Moerkapelle 19-10-1778.

7 .Gerrit Hofman, geb./ovl.† Moerkapelle 24-3/11-04-1782.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

3e Generatie:

III-a: Maria HOFMAN,(dr.van II); geb. te Zevenhuizen op 19-06-1768, ged. Ev.Luth. te Zevenhuizen op 19-06-1768; ovl. te Moerkapelle op 15-10-1811; otr./tr.(NH) te Moerkapelle op 07/24 juni 1787 met Pieter Frans HERTOG(Hartog?), geb.te Oudshoorn voor 1765; zn. van Frans Hartog en Klazine Pieterdr. de Roos; ovl. te Moerkapelle op 16-05-1834.

Uit dit huwelijk:

1. Willemijntje Hertog, ged. 28-10-1787;

2. Frans Hertog, geb./ged. 24-08/30-08-1789; † ovl. te Moerkapelle 28-07-1868 ;

3. Willemijntje Hertog, geb./ged. 22-09/25-09-1791;

4. Jan Hertog, geb./ged. 05-11/13-11-1793;

5. Klazina Hertog, 14-04/30-04-1797; † ovl. te Moerkapelle 17-02-1855 ;

6. Abram Hertog, geb./ged. 01-04/07-04-1799;

7. Marijtje Hertog, geb./ged. 28-08-/06-09-1801;

8. Pieter Hertog, geb./ged. 22-07/05-08-1804;

9. Johanna Hertog, geb./ged. 03-09/15-09-1805;

10. Henderijna Hertog, geb./ged. 22-07/31-07-1808;

11. Hermanus Hertog, geb./ged./ovl. 15-10/27-10-1811; † ovl. te Moerkapelle 25-02-1812 .

Allen geboren/gedoopt te Moerkapelle.

  >>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

III-b: Jacob HOFMAN (zn. van II), geb. en ged. Moerkapelle 12-11-1769, Molenaars-houtzaagknecht, overl. Moerkapelle 15-4-1850, ondertr. Zevenhuizen, tr.(burg.stand) Zevenhuizen 9-11-1792, tr.kerk(ned.herv.) Zevenhuizen 28-11-1792 Trijntje DE VRIES, geb./ged.(ned.herv.) Drachten("Noorder-")/Moerkapelle 12-5-1766/10-6-1792,dr.van Frederik de Vries en Elizabeth Meurs; overl.† Moerkapelle 1-2-1857, begr. Moerkapelle.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Hofman, geb. Zevenhuizen 3-2-1792, ned.herv., overl.† te Zevenhuizen voor 31-12-1792.

2. Jan Hofman, geb./ged.(ned.herv.) Zevenhuizen/Moerkapelle 31-1/3-2-1793, overl.† te Moerkapelle op 29-10-1806;

3. Frederik Hofman, geb./ged.(ned.herv.) Moerkapelle 26/30-11-1794.(volgt IV-a)

4. Willemijntje Hofman, geb./ged.29-11-1798, Moerkapelle; overl.† te Moerkapelle op 2-5-1809;

5. Cornelis Hofman, geb./ged.(ned.herv.) Moerkapelle 9/13-7-1800; ( volgt IV-b.)

6. Abraham Hofman, geb./ged. 17-09-1803 Moerkapelle (volgt IV-c)

>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

 

III-c: Hendrik HOFMAN,(zn.van II); geb./ged. Moerkapelle op 02-12-1770; ovl. te Bleiswijk op 3 juli 1813; zie acte 38:

Deze acte is nog geschreven in de Franse taal

otr. op 04-02-1791 te Bleiswijk; tr.op 27-02-1791 te Bleiswijk met Catharina POTSKE, geb. te Hazerswoude voor 1770; ovl.† te Hillergersberg op 28-04-1804

Uit dit huwelijk:

1. Willemijntje Hofman, geb/ged. 15/24-07-1791 te Moerkapelle; † ovl. te Hazerswoude op 18-07-1829; tr.te Bleiswijk op 11-04-1816 met Johannes Noordhoek, geb.1783, zn. van Tijs Noordhoek en Maria Bos;

2. Dirkje Hofman, geb./ged. 26-12-1793/02-02-1794 te Hillegersberg; ovl.† Bleiswijk op 14-11-1816;

3. Abraham Hofman, geb./ged. op 03/30-07-1797 te Hillegersberg; (volgt IV-aa)

4. Jan Hofman, geb./ged. 17-11/09-12-1798 te Hillegersberg; tr.te Waddinxveen-N. op 16-07-1826 met Trijntje van Vliet, geb.te Oudshoorn op 29-01-1785; ovl. te Waddinxveen op 01-07-1836.

5. Elizabeth Hofman, geb./ged. 18-02/8-03-1801 te Hillegersberg; tr.(1) te Zevenhoven op 24-02-1822 met Thomas Kleij; geb.ca.1783 te Zwammerdam; tr.(2) te Giessendam op 27-05-1840 met Gerardus de Groot, geb. te Gorinchem ca.1803.

6.Johanna Hofman, geb./ged.18-02/27-03-1803 te Bergschenhoek; tr. ca.1837 met Johannes Bakker, geb.ca.1803, arbeider..

2e huwelijk

III-c. Hendrik HOFMAN, geb. en ged.(ned.herv.) Moerkapelle 2-12-1770, overl. Zevenhuizen 16-8-1824, ondertr. Bleiswijk, tr.(ned.ger.) Bleiswijk 4-1-1805, tr.kerk(ned.ger.) Bleiswijk 27-1-1805 Maria Van VLIET, dr van Leendert van Vliet en Maria Wilders; geb./ged. 19/28-02-1762 te Zevenhuizen. Ovl.te Bleiswijk op 31-07-1813.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Hofman, geb./ged.te Zevenhuizen op 12/15-09-1805;

2. Hermanus Hofman , geb. Bleiswijk voor 3-5-1807. (volgt IV-d);

 

 

Bleiswijk, Dorpsstraat  ca.1900

>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

 

4e Generatie:

IV-a: Frederik HOFMAN, (zn.van IIIb), geb./ged. 26/30 november 1794 te Moerkapelle, timmermansknecht, † ovl. op 24/8-1838 te Bleiswijk; tr. 8 mei 1819 te Moerkapelle met Elizabeth POTVLIET, geb./ged.25-12-1794/ 04-01-1795 te Bergschenhoek, dienstbode,ovl. te Bleiswijk op 16-12-1868; dr. van Abraham Potvliet en Pieternella Stoorvogel.  

Uit dit huwelijk:

1. Abraham Hofman, geb./ged. 30-10/28-11-1819; (volgt V-a)

2. Jacob Hofman, ged./ged.30-10-1819;† ovl. 02-06-1829;

3. Jan Hofman, geb./ged. 11-01-1821; † ovl. 01-03-1821;

4. Pietertje Hofman, geb./ged. 11/21-01-1821; † ovl. 28-02-1821;

                     5. Trijntje Hofman, geb./ged. 07-04-1822; † ovl. Moerkapelle op 22-06-1890; tr.(1) te Bleiswijk op 27-11-1845 met Jan Riem, geb.te Moerkapelle 23-09-1823; † ovl. Moerkapelle op 04-07-1869; tr.(2).te Moerkapelle op 31-03-1871 met Arie Verheul, geb.te Zoeterwoude op 29--10-1831; † Moerkapelle op 12-04-1912;

6. Pietertje Hofman, geb./ged. 22-10-1823;† ovl.11-12-1823;

7. Willempje Hofman, geb./ged. 23-10-1823; † ovl.24-01-1824;

8. Jan Hofman, geb./ged. 23-10-1823; † ovl. 4-11-1823;

9. Pieter Hofman, geb./ged. 12-03-1825. † ovl.16-05-1825.

Allen geboren/overleden te Moerkapelle.

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

 

IV-aa: Abraham Hofman; (zn van III-c) geb./ged. 03-07-1797 te Hillegersberg; tr.29-09-1826 te Kralingen met Jannetje van der Wind, geb. 22-09-1804 te Capelle a/d IJssel, dr.van Gerrit van der Wind en Grietje Luijte.

Uit dit huwelijk:

1. N.N. geb./ovl. 07-02-1827 te Kralingen;

2. N.N. geb./ovl. 03-08-1830 te Kralingen;

3. N.N. geb./ovl. 16-07-1831 te Rotterdam.

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

 

IV-b: Cornelis HOFMAN (zn. van III-b), geb./ged.(ned.herv.) Moerkapelle 9/13-7-1800, Timmerman, overl. Broek c.a."Waddinxveen" 7-7-1848, tr. en tr.kerk(ned.herv.) Z.-Waddinxveen 16-11-1823 Cornelia BONEFAAS, geb./ged. Moordrecht 19-5/01-06-1800, ned.herv., overl. Gouda 27-2-1869, dr. van Gerrit Bonefaas en Johanna Boudestein.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Hofman, geb. Z.-Waddinxveen 14-2-1824,(volgt V-b).

2. Trijntje Hofman, geb. Broek c.a."Waddinxveen" 16-9-1825, † ovl. Gouda op 09-04-1888; (volgt V-bb)

3. N.N.Hofman, geb. 19-12-1827 te Zuid-Waddinxveen; † ovl. 19-12-1827 aldaar;

4. Anna Maria Hofman, geb. 15-11-1828 te Waddinxveen; † ovl. te Broek 12-06-1834;

5. Jacob Hofman, geb. Z.-Waddinxveen 21-3-1831, ned.herv., overl.† Broek c.a."Waddinxveen" op 2-10-1853.

6. Abraham Hofman, geb. Broek ca."Waddinxveen" 21-2-1834, ned.herv. (volgt V-e)

7. Frederik Hofman, geb./ged.(ned.ger.) Bloemendaal 25/27-9-1836; (Volgt V-f)

8. Adrianus Hofman, geb. 15-04-1839 te Broek c.a.; (volgt V-i)

9. Jan Hofman, geb. Broek c.a."Waddinxveen" 4-8-1842, overl.† Mijdrecht 21-7-1866.

10. Johanna Maria Hofman, geb. Broek c.a."Waddinxveen" 19-4-1844; † ovl. Papendrecht, op 19-06-1869..

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

 

IV-c: Abraham HOFMAN, (zn.van III-b), geb./ged.Moerkapelle 17/25-09-1803, arbeider, overleden 15-05-1877 te Waddinxveen, tr.17-04-1828 met Apolonia LAMENS, geb. 04-03-1803 te Pijnacker, † ovl. Waddinxveen op 02-07-1874; dochter van Simon Lamens en Jannetje Zuijdam.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Hofman, geb./ged. 09-07-1828 te Moerkapelle; (volgt V-c)

2. N.N.Hofman, geb./ovl. 13-04-1831;

3. Jannetje Hofman, geb. 05-12-1833 te Broek c.a.;(volgt V-d)

4. Simon Hofman, geb.18-12-1836 te Broek c.a.; (volgt V-g)

5. Johannes Hofman, geb. 29-04-1837 te Bloemendaal; † ovl. te Broek ca op18-10-1837;

6. Frederik Hofman, geb.04-02-1839 te Waddinxveen; (volgt V-h)

7. Catharina Hofman, geb. 08-01-1842 te Bloemendaal; † ovl. 06-02-1884 te Waddinxveen; (volgt V-j)

8. Jan Hofman, geb./ovl. te Broek op 29-10-1846/ † 02-06-1848.

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

 

IV-d: Hermanus HOFMAN (zn.van III-b), geb. te Bleiswijk op 03-05-1807, arbeider,ovl.† te Bergschenhoek op 10-02-1834; tr. te Bleiswijk op 09-05-1832 met Kaatje  BURING geb. te Hazerswoude op 29-05-1812.ovl. 09-02-1861 te Hazerswoude.

overlijdensacte 5, 1834.

Uit dit huwelijk:

Maria Hofman, geb. te Bergschenhoek op 10-08-1833; † Ovl. Rotterdam op 11-09-1835.

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

 

5e Generatie:

V-a. Abraham HOFMAN,(zn.van IVa), geb./ged. Moerkapelle, 30-10-1819/28-11-1819, watermolenaar, † ovl. Bleiswijk op 18-07-1879; tr. te Bleiswijk op 27-11-1846 met Pietertje van VLIET, geb.02-03-1828 te Bleiswijk, † ovl. Bleiswijk op 03-09-1867 dochter van Jacob van Vliet en Gerregien Boeve.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Hofman, geb./ged.16-06-1848(zie acte links); † ovl. 12-01-1865;

2. Gerritje Hofman, geb./ged.22-12-1849 te Bleiswijk(zie acte links); ovl. 19-04-1889 te Rotterdam; (volgt VI-aa)

3. Frederika Hofman, geb./ged.02-09-1851(zie acte links); † ovl. Bleiswijk op 19-01-1875; (volgt VI-ab)

4. Jacob Hofman, geb./ged.27-08-1854; † ovl. 26-01-1865;

5. Frederik Hofman, geb./ged.01-01-1857 (volgt VI-b)

6. Trijntje Hofman, geb./ged.26-07-1859 te Bleiswijk; † ovl. Moerkapelle op 12-11-1923; (volgt VI-cc)

7. Arie Hofman, geb./ged.21-03-1863(volgt VI-d)

8. Elisabeth Hofman, geb. op 09-09-1865; †  ovl. 6-1-1949 te Rotterdam.

-allen geboren te Bleiswijk.-

2e Huwelijk:

V-a. Abraham HOFMAN, tr.(2)  met Jannetje Molenaar, geb. Rhoon op 24-09-1827; † ovl. Waddinxveen op 15-02-1914  wede. van Hermanus Westhoek; dr. van Elizabeth Molenaar.

Uit deze relatie geen kinderen.

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

 

V-b. Gerrit HOFMAN (zn. van IVb-1), geb. Z.-Waddinxveen 14-2-1824 ned.herv., Houtzager, overl. Culemborg 19-3-1902, begr. Culemborg, tr. en tr.kerk(ned.herv.) Broek c.a."Waddinxveen" 26-6-1851 Maria DE HAAN, geb. Z.-Waddinxveen 9-3-1830, ned.herv., overl. Culemborg 27-6-1887, dr. van Abram de Haan, Houtzaagmolenaarsknecht, en Neeltje Mulder.

huwelijksakte

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Hofman, geb. te Oudshoorn. 4-11-1851, ned.herv., † overl. te Oudshoorn. 24-2-1852.

2. Cornelis Hofman, geb. Oudshoorn 19-6-1853, (volgt VI-a)

3. Cornelia Hofman, geb. 25-9-1855, overl.† Gouda 1-11-1856.

4. Neeltje Hofman, geb. Gouda 11-9-1857, overl.† Gouda 18-1-1858.

5. Abraham Hofman, geb./ovl. Gouda 20-05-1859; † ovl. Gouda op 18-05-1860;

6. Neeltje Hofman, geb. Gouda 3-5-1863, ned.herv.† ovl. Delft op 09-01-1908, (volgt VI-dd)

7. Jacob Hofman, geb./ovl. Gouda op 01-03-1865; † ovl. 08-06-1865;

8. Jacob Hofman, geb./ovl. Alphen ad Rijn, 19-11-1867/ † 31-01-1868;

9. Maria Hofman, geb./ovl. Alphen ad Rijn op 12-05-1869/ † 15-05-1869.

10. NN(vr.) Hofman, geb./ovl. Alphen ad Rijn op 12-05-1869.

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

 

V-bb:Trijntje Hofman,(dr.van IV-b); geb. Broek c.a."Waddinxveen" 16-9-1825, † ovl. Gouda op 09-04-1888; ned.herv.tr. te Waddinxveen op 25-02-1847 met Simon Matze, geb.te Reeuwijk op 14-10-1821; zn.van Cornelis Matze en Alida de Bruijn; † ovl. Gouda op 16-01-1892;

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Matze, geb. 22-04-1847 te Waddinxveen; † ovl. 23-11-1847 te Broek ca;

2. Arie Matze, geb. 22-04-1847 te Waddinxveen; † ovl. 27-05-1849 te Gouda;

3. Cornelis Matze, geb. 06-03-1853 te Gouda; † ovl. 09-04-1867 te Gouda;

4. Alida Cornelia Matze, geb. 15-08-1859 tr Gouda; † ovl. 06-01-1940 te Gouda;

5. Adriana Maria Matze, geb.14-09-1862 te Gouda; † ovl. 31-01-1891 te Culemborg;

6. Jacob Matze, geb. 30-08-1865 te Gouda; † ovl. 08-09-1867 te Gouda;

7. Cornelis Jacobus Matze, geb. 06-03-1868 te Gouda; † ovl. 06-09-1919 te Gouda;

8. Geertrui Matze, geb. 07-10-1870 te Gouda; † ovl. 07-04-1872 te Gouda.

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

 

V-c. Jacob HOFMAN,(zn.van IV-e) geb./ged. 09-07-1828 te Moerkapelle; ovl. 14-09-1912 te Waddinxveen, tr. 10-08-1854 te Broek c.a. met Pietertje BLONK, geb. te Broek c.a. 13-05-1832; ovl. 24-07-1885 te Moerkapelle; dr.van Leendert Blonk en Pietertje Muis.

Uit dit huwelijk:

1.Leendert Hofman, geb./ovl. 12-10-1854 te Haastrecht/ † 26-12-1854 te Broek ca;

2. NN(vr) Hofman, geb./ovl.† 22-01-1856 te Haastrecht;

3. NN(Mnl) Hofman, geb./ovl.† 09-05-1857 te Haastrecht;

4. NN(vr.) Hofman, geb./ovl.† 18-12-1857 te Haasrecht;

5. Leendert Hofman, geb./ovl. 21-02-1860/ † 21-03-1861 te Haastrecht;

6. NN Hofman, doodgeboren op † 08-03-1861;

7. Apolonia Hofman, geb./ovl. 27-07-1862/ † 26-12-1891 te Moerkapelle;

8. Abraham Hofman, geb./ged./ovl. 12-10-1864/ † 19-01-1865;

9. Pietertje Hofman, geb./ged. 22-12-1865.(volgt VI-f)

allen geboren te Moerkapelle

2e Huwelijk

V-c. Jacob HOFMAN, tr.(2) te Waddinxveen op 10-11-1887 met Martha(Martina) Zwart, geb. te Broek c.a. 28-11-1837; ovl. 27-11-1904 te Moerkapelle; Dr. van Arie Zwart en Adriana Korteije.(Weduwe van Hendrik Olij.)

Uit dit huwelijk:

geen kinderen.

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

 

V-d: Jannetje HOFMAN, (dr,van IV-e), geb. 05-12-1833 te Waddinxveen;ovl. 29-06-1912 te Long Island, Kansas,USA.; tr. te Broek c.a. op 28-08-1851 met Cornelis Rupke, geb. te Moerkapelle 03-10-1825, landbouwer; ovl. 09-12-1910 te Long Island, Kansas,USA. (Emigratie op 01-03-1893)

Uit dit huwelijk:

1.Apolonia Rupke, geb. te Broek c.a. op 28-10-1851; ovl.† 03-07-1937 te Phillips County, Kansas, USA;

2. Jannetje Rupke, geb./ovl.op 18-02-1854 te Moordrecht/ † 05-01-1889 te Haarlemmermeer;

3. Johanna Rupke,geb.Haarlemmermeer op 11-11-1855; ovl.† 29-01-1944 te Bergen County, New Jersey, USA;

4. Christiaan Rupke, geb./ovl. 20-06-1857/ † 09-11-1877 te Haarlemmermeer;

5. Wilhelmina Rupke, geb..27-06-1860 te Haarlemmermeer in 1861; ovl.† 24-07-1949 te Kansas, USA.;

6. Abraham Rupke, geb./ovl. 10-02-1862/ † 10-01-1925 te Haarlemmermeer;

7. Arie Rupke, geb.06-07-1863 te Haarlemmermeer; ovl.† 18-05-1927 te Omaha, Nebraska, USA;

8. Jan Rupke, geb.12-10-1865 te Haarlemmermeer; ovl.† 05-02-1921 te Dayton Township, Kansas, USA; te

9. Cornelia Rupke, geb.26-07-1867 te Haarlemmermeer; ovl.† 19-11-1924 te Phillips County, Kansas, USA;

10. Jacob Rupke, geb. 08-12-1869 te Haarlemmermeer; ovl.† 15-12-1947 Phillips County, Kansas, USA;

11. Pieter Rupke, geb.10-02-1871 te Haarlemmermeer; ovl.† 05-07-1950 te Phillips County, Kansas, USA;

12. Willem Rupke, geb.05-10-1872 te Haarlemmermeer; ovl.† 04-11-1946 te Phillips County, Kansas, USA;

Overlijdens: bron website Rupke.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

 

V-e. Abraham HOFMAN (zn. van IV-b), geb. te Broek ca op 21-02-1834; ovl. 10-06-1889 te Kralingen; tr. te Broek ca op 08-09-1864 met Maria BLOM, geb. 30-05-1844 te Gouderak; ovl. te Moordrecht op 18-04-1866.dr. van Gerrit Blom en Janna Buitelaar.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Hofman, geb./ovl. te Moordrecht op 08-12-1864/ † 18-02-1865;

2. Janna Hofman, geb.te Moordrecht op 04-03-1866; † ovl.27-01-1900 Rotterdam;  tr.op 19-12-1883 te Kralingen met Jan Frederik van Niedek. geb. 27-08-1858 te Kralingen,† ovl.17-06-1917 te Rotterdam; zn.van Jan van Niedek en Ingetje van Dam.

2e huwelijk

V-e: Abraham Hofman, tr.(2)te Moordrecht op 13-03-1868 met Johanna Catharina de Blecourt, geb. 17-05-1839 te Coevorden; ovl. 25-12-1922 te Rotterdam; dr. van Hendrik de Blecourt en Johanna Spies

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Hofman, geb./ovl. 23-05-1868/ † 13-06-1868;

2. Cornelis Hendrik Hofman, geb./ovl. 24-09/ † 11-12-1869;

3. Cornelis Hendrik Hofman, geb./ovl. 04-09/ † 20-12-1870.;

4. Johannes Hofman, geb./ovl. 16-05-1872/ † 11-12-1873.

Allen geboren/overleden te Moordrecht

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

 

V-f: Frederik Hofman (zn.van IV-c); geb./ged. te Bloemendaal op 25/27-09-1836; ovl. 05-10-1895 te Rotterdam; tr.(1) te Bloemendaal op 21-11-1860 met Susanne Sandrina van Houten,  geb. 01-01-1836, ovl. 11-03-1880 te Gouda; dr. van Willem van Houten en Susanne Sandrina de Jong; geb. te Bloemendaal voor 03-01-1836.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Hofman, geb. te Gouda op 12-02-1861; ovl †.Gouda op 25-07-1864

2. Cornelis Willem Frederik Hofman, geb. te Broek ca. op 08-09-1864; (volgt VI-e)

3. Willem Hofman, geb. te Broek ca. op 23-04-1866; (volgt VI-g)

4. Sandrina Cornelia Hofman, geb. te Broek ca op 02-06-1868; ovl. 17-05-1894 te Gouda; tr. 14-03-1888 te Bloemendaal met Gerrit Jan Breedijk, geb. te Bloemendaal op 04-07-1868 te Gouda; ovl.21-11-1919 te Gouda; zn. van Jan Breedijk en Elsje Diepbrink.

5. Cornelia Hofman, geb./ovl. te Gouda( Bloemendaal) op 22-08-1870/ † 04-11-1873;

6. Frederica Hofman, geb./ovl. 06-11-1875/ † 13-01-1879 te Gouda.

2e huwelijk

V-f: Frederik Hofman, tr.(2) te Bloemendaal op 10-08-1881 met Klara Maria Hendrika Verzaal, geb.te Boskoop op 25-05-1856; dr. van Jacobus Verzaal en Maria Hendrika Verzaal;

Uit dit huwelijk:

1. Frederik Hofman, geb./ovl. 09-07-1882/ † 13-07-1882 te Gouda;

2. Frederik Hofman, geb.11-10-1883 te Gouda;

3. Johannes Jacobus Adrianus Hofman, geb./ovl. 27-10-1885 te Gouda/ † 04-08-1896 te Rotterdam;

4. Marinus Hofman, geb.te Kralingen 03-03-1888; (volgt VI-p)

5. Jacobus Gerardus Hofman, geb. te Kralingen op 20-02-1891;

6. Pieternella Cornelia Maria Hofman, geb. 09-05-1893 te Kralingen;

7. Adrianus Gerardus Hofman, geb. Rotterdam op 24-12-1895; (volgt VI-o)

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

 

V-g: Simon Hofman, (zn.van IV-e), geb. te Waddinxveen 14-12-1835;tuinman; ovl.26-12-1882 te Gouda, tr. te Waddinxveen op 18-08-1864 met Adriana Agatha Boef,geb. 28-02-1839 te Jaarsveld; ovl. 16-07-1914 te Gouda; dr.van Pieter Boef en Mensje van As.

 Uit dit huwelijk:

1. Abraham Hofman, geb. te Reeuwijk in 1865; (volgt VI-h)

2. Meinsje Hofman, geb. te Reeuwijk op 04-08-1866; tr. 01-05-1889 te Gouda met Teunis Cornelis Hornes;

3. Pieter Hofman, geb.te Reeuwijk op 30-08-1867;

4. Jan Hofman, geb./ovl. 02-02-1869/ † 20-06-1869 te Reeuwijk;

5. Apolonia Hofman, geb. op 06-12-1870; tr.16-11-1892 met Steven Meijer, geb. te Gouda(Bloemendaal) op 02-12-1871.

6. Johanna Hofman, geb. te Bloemendaal op 15-11-1873; tr.29-04-1903 met Jacobus Johannes Bats.

7. Jacob Hofman, geb./ovl. 15-09-1876/ † 29-12-1876 te Gouda;

8. Jacob Hofman, geb./ovl. 09-05-1878/ † 12-01-1879 te Gouda.

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

 

V-h: Frederik HOFMAN,(zn van IV-e) geb. te Waddinxveen op 04-02-1839; ovl. 17-01-1915 te Waddinxveen; tr.11-04-1861 te Broek c.a met Adriana BONEFAAS, geb.24-08-1837 te Broek c.a.; ovl. 01-07-1928 te Waddinxveen; dr. van Gerrit Bonefaas en Wilhelmina Ravensberger.

Uit dit huwelijk:

1.Gerrit Hofman, geb.19-08-1861 te Broek c.a.(volgt VI-c.);

2.Abraham Hofman, geb. 02-11-1862 te Moordrecht; ovl.† 15-01-1955 te Waddinxveen;

3.Apolonia Hofman, geb. 04-04-1864 te Moordrecht; tr.te Waddinxveen op 07-08-1913 met Pieter Schokker, geb.te Vlissingen op 28-06-1860;

4.Wilhelmina Hofman, geb. 01-11-1867 te Moordrecht; tr. te Waddinxveen op 14-08-1890 met Cornelis Rodenbach, geb. te Gouderak op 05-06-1866.

5.Jansje Hofman, geb./ovl. 06-08-1869/ † 23-01-1870 te Broek ca;

6.Johannes Hofman, geb.18-02-1871 te Waddinxveen; (volgt VI-j.)

7.Cornelia Hofman, geb. te Waddinxveen op 05-07-1873; tr.te Rotterdam op 02-01-1918 met Pieter de Zeeuw, geb. te "s-Gravendeel op 18-04-1876.

8.Jacobus Hofman, geb. 14-08-1875;(volgt VI-m)

9.Cornelis Hofman, geb./ovl. 22-10-1877/ † 03-01-1878;

10.Johanna Maria Hofman, geb. 01-11-1879.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

V-i. Adrianus HOFMAN, (zn.van IV-b), geb. te Broek ca op 15-04-1839;ovl. 05-05-1923 te Rotterdam; tr. te Broek ca. 12-12-1867 met Weijntje van LEEUWEN, geb. te Veldhuizen op 21-12-1836; ovl. 17-12-1929 te Rotterdam; dr. van Adriaan van Leeuwen en Dirkje Witkamp.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Hofman, geb.te Overschie op 22-02-1868; (volgt VI-i)

. Adrianus Hofman, geb.03-05-1869; (volgt VI-j)

3. Dirkje Hofman, geb. te Capelle a/d IJssel, 07-10-1871;tr(1). te Rotterdam 09-02-1893  met Leendert Bouwkam.

4. Cornelia Hofman, geb. te Capelle a/d IJssel op 20-03-1874; (volgt VI-l)

5. Jan Hofman, geb.te Kralingen op 12-07-1875;(volgt VI-n)

6. Gerritje Anthonia Hofman, geb.op 17-10-1879;tr. te Rotterdam op 22-11-1899 met Cornelis Linders.

7. Jacob Hofman, geb./ovl.14-04-1882/03-07-1885 te Kralingen.

>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

 

V-j: Catharina Hofman,(dr.van IV-c); geb. 08-01-1842 te Bloemendaal; † ovl. 06-02-1884 te Waddinxveen; tr. te Broek ca op 27-04-1865 met Johannes Hoogendoorn, geb. 02-12-1838 te Broek ca; † ovl. Waddinxveen op 01-09-1915; zn. van Gijsbert Hoogendoorn en Jacomina Kooi.

Uit dit huwelijk:

1. Jacomina Hoogendoorn, geb.20-10-1865 te Broek ca; ovl. † 08-04-1876 te Waddinxveen;

2. Jacomina Hoogendoorn, geb. 27-11-1867 te Broek ca;

3. Hillegonda Hoogendoorn, geb. 06-04-1870 te Broek ca; ovl.† 06-04-1946 te Zevenhuizen;

4. Machtilda Hoogendoorn, geb. 01-03-1874 te Broek ca; ovl.† 09-03-1892 te Waddinxveen;

5. Abraham Hoogendoorn, geb./ovl. 24-10-1877 te Waddinxveen;

6. Abraham Hoogendoorn, geb.18-06-1879 te Waddinxveen.

 

6e Generatie:

VI-aa: Gerritje Hofman (dr.van V-a); geb./ged.22-12-1849 te Bleiswijk(zie acte links); ovl. 19-04-1889 te Rotterdam; tr. 18-11-1871 te Bergschenhoek met Jacob Post, geb.Rijnsaterswoude op 22-04-1845; ovl. 03-07-1917 te Rotterdam; zn. van Willem Post en Jacoba van den Bosch.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Post, geb.20-12-1872 te Berkel en Rodenrijs; ovl.† 08-12-1943 te Schiedam;

2. Pietertje Post, geb./ovl.11-0-4-1874/ † 01-04-1889 te Delfshaven;

3. Abraham Post, geb. 16-02-1876 te Delfshaven; ovl.† 02-08-1918 te Voorburg;

4. Jannetje Post, geb./ovl. 28-01-1878/ † 20-02-1880 te Rotterdam;

5. Trijntje Post, geb./ovl. 01-09-1881/ † 15-02-1891 te Delfshaven;

6. Frederik Post, geb. 19-08-1884 te Delfshaven;

7. Arie Post, geb./ovl. 01-12-1886/ † 17-03-1887 te Rotterdam.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

VI-ab: Frederika Hofman, geb./ged.02-09-1851; (dr.van V-a); † ovl. Bleiswijk op 19-01-1875; tr.te Bleiswijk 4-12-1874 met Martinus Lugtenburg, geb. 1851 te Naaldwijk; zn. van Johannes Lugtenburg en Wilhelmina Langendoen.

Uit dit huwelijk:

Johannes Lugtenburg, geb./ovl. 19-01-1875/ † 22-01-1875 te Bleiswijk.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

VI-a. Cornelis HOFMAN (zn. van V-b), geb. Oudshoorn 19-6-1853, ned.herv., Houtzager/winkelier, overl.† Utrecht 4-2-1928, begr. Utrecht, tr. en tr.kerk(ned.herv.)(1) Culemborg 12-11-1875 Margaretha Alida BOEKESTEIJN, geb. Delft 11-12-1851, ned.herv., Dienstbode, overl. Jutfaas 2-1-1881 dr. van Nicolaas Boekesteijn, Arbeider, en Adriana Blisting.

 

1. Gerardus Hofman, geb. Culemborg 25-8-1876, ged.(ned.ger.) Culemborg, (volgt VII-l)

2. Adriana Wilhelmina Hofman, geb. Tiel voor 6-12-1877, ned.herv.,tr.te Culemborg op10-03-1902 met Melchert van Rijswijk; geb. te Schiedam op 26-10-1880; overl. Rotterdam voor 1960, begr. Rotterdam.

3. Maria Hofman, geb. Jutfaas 12-4-1879, ned.herv..

4. Nikolaas Hofman, geb. Jutfaas 23-12-1880, ned.herv., overl.† Jutfaas 26-12-1880.

 

2e Huwelijk

VI-a. Cornelis HOFMAN, tr. en tr.kerk(ned.herv.)(2) Culemborg 18-11-1881 Willemijntje van DIJK, geb. Culemborg 2-4-1856, ned.herv., overl.† Rotterdam 13-9-1929, begr. Rotterdam, dr. van Maas van Dijk, Koetsier, en Dirkje de Braaf.

Uit dit huwelijk:

1. Dirkje Hofman, geb. Culemborg 5-12-1882, ged.(ned.herv.) Culemborg,tr.(1) te Culemborg op 30-01-1903 met Arie Blitterswijk; overl.† Rotterdam 4-4-1963, begr. Rotterdam; .tr.(2) te Rotterdam op 12-03-1924 met Jan van der Mast

2.Neeltje Hofman, geb./ovl. te Oudshoorn op 20-01/ † 29-06-1884;

3. Neeltje Hofman, geb. Culemborg 20-6-1885, ged.(ned.herv.), overl.† Culemborg 26-11-1885, begr.Culemborg.

4. Cornelis Willem "Weda" Hofman, geb. Culemborg , 6-1-1900, ned.herv., overl.† Culemborg 18-7-1900.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

VI-b: Frederik Hofman,(zn.van V-a) geb. 01-01-1857 te Bleiswijk; arbeider;ovl.† 07-06-1930 te Zevenhuizen;o.tr/ tr.op17-04/30-04-1884 te Zevenhuizen met Jannetje Dullaard geb. 09-03-1860 te Hillegersberg,( Dr.van Pieter Dullaard en Adriana Stofberg); ovl. 12-11-1922 te Zevenhuizen.

Uit dit huwelijk:

1. Pietertje Hofman, geb. Zevenhuizen op 25-01-1885;(ovl.† 02-07-1902 te Zevenhuizen)

2. Pieter Hofman, geb. Zevenhuizen op 04-11-1886;(volgt VII-4)

3. Adriana Hofman, geb. Zevenhuizen op 05-11-1890;tr.te Zevenhuizen op 15-10-1914 met Leendert Karreman.

4. Abraham Hofman, geb. Zevenhuizen op 25-03-1893;(volgt VII-9)

5. Arie Hofman, geb./ovl. te Zevenhuizen 12-03-1897/† 13-03-1898;

6. Arendje Hofman, geb./ovl. Zevenhuizen op 26-02-1899/†03-08-1901.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

VI-c: Gerrit Hofman,(zn.van V-h), geb. 19-08-1861 te Broek c.a. bierbrouwer; tr. op 16-08-1905 te 's-Gravenhage  met Johanna de Fouw, geb. 27-04-1874 te Arnhem; dr. van Cornelis de Fouw en Everdina Wilhelmina Janssen.

Uit dit huwelijk:

Everdina Wilhelmina Geertruida Hofman, geb. 10-06-1901 te Den Haag; ovl.† 18-06-1948 te Den Haag; tr. Den Haag op 30-05-1928 met Karel Hendrik Walther, geb.te Den Haag op 08-09-1888..

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

VI-cc: Trijntje Hofman, (dr. van V-a); geb./ged.26-07-1859 te Bleiswijk; † ovl. Moerkapelle op 12-11-1923; tr.te Bleiswijk op 22-05-1884 met Dingeman Ardon, geb. te Oolthgensplaat  op 20-11-1855; † ovl. Moerkapelle op 18-04-1940;.zn.van Cornelis Ardon en Maria van Putten.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Ardon, geb. 08-10-1884 te Zevenhuizen;

2. Pietertje Ardon, geb. 11-11-1887 te Hillegersberg; ovl.† te Zevenhuizen, 12-05-1893;

3. Abraham Ardon, geb.11-05-1890 te Hillegersberg;

4. Pietertje Ardon, geb.08-10-1894 te Zevenhuizen.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

VI-d. Arie HOFMAN,(zn.van V-a); geb. te Bleiswijk op 21-03-1863; ovl. 30-03-1927 te Bleiswijk; tr. op 19-03-1884 te Bleiswijk met Elizabet WESTHOEK, geb. voor 1855 te Zevenhuizen; ovl.† 17-10-1897 te Bleiswijk; dr. van Hermanus Westhoek en Jannetje Molenaar.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje Hofman, geb.04-09-1878; ovl.† 03-08-1898 te Zevenhuizen;

2. Abraham Hofman, geb. 29-09-1884;(volgt VII-2)

3. Hermanus Hofman, geb. 06-08-1886; (volgt VII-3 )

4. Pietertje Hofman, geb. 27-04-1888; tr.Bleiswijk op 08-02-1906 met Gerrit van Vliet.

5. Maria Willemina Hofman, geb. 09-12-1889; ovl.† 04-07-1957 te Bleiswijk;

6. Frederik Hofman, geb. 16-06-1891;(volgt VII-5)

7. Arie Hofman, geb. 10-04-1893; ovl.† 01-07-1910

8. Elizabet Hofman, geb./ovl. 20-06-1894/ † 07-01-1895;

9. Elizabet Hofman, geb. 23-04-1896; ovl.† 12-12-1897 te Bleiswijk.

allen geboren te Bleiswijk.

2e Huwelijk

VI-d. Arie HOFMAN, (zn.van V-a) geb. te Bleiswijk op 21-03-1863; tr. op 31-08-1898 te Bleiswijk met Adriana Van VLIET, geb. 03-09-1871 te Bleiswijk; ovl.04-01-1921 te Bleiswijk; dr. van Abraham van Vliet en Mensje van Spengen..

Uit dit huwelijk:

1. Meinsje Hofman, geb. 30-11-1898 te Bleiswijk; tr.te Bleiswijk op 17-03-1922 met Anton Waltman, geb.Zoetermeer, 29-11-1896

2. Trijntje Hofman, geb./ovl. 22-04-1901/†09-08-1911 te Bleiswijk;

3. Pieter Hofman, geb. 07-10-1902 te Bleiswijk;(volgt VII-10)

4. Gerritje Hofman, geb.03-12-1904 te Bleiswijk.tr. te Bleiswijk op 20-02-1925 met Leendert Bertus den Toom, geb. te Wateringen 09-05-1902.

5. Jacob Hofman, geb. 01-06-1907 te Bleiswijk; ovl.† 19-07-1972 te Bleiswijk.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<< 

 

VI-dd: Neeltje Hofman,(dr.van V-b); geb. Gouda 3-5-1863, ned.herv.† ovl. Delft op 09-01-1908, tr. Culemborg 11-9-1885 Karel PELS, geb. Culemborg op 23-04- 1862; gescheiden op 03-12-1897;  † ovl. Culemborg op 06-08-1899;

Uit dit huwelijk:

1. Nicolaas Pels, geb./ovl. 29-12-1885/ † 10-03-1887;

2. Maria Pels, geb. 15-01-1887;

3. Nicolaas Pels, geb./ovl. 10-02-1890/ † 04-03-1897;

4. NN Pels, geb./ovl. 28-05-1892;

5. Gerrit Pels, geb. 02-04-1893.

Allen geboren  c.q. overleden te Culemborg.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<< 

 

 

VI-e: Cornelis Willem Frederik Wilhelmus Hofman, (zn. van V-f); geb. te Broek ca. op 09-09-1864; ovl. te Gouda op 27-09-1941; tr. 19-10-1887 te Gouda met Johanna van Roon, geb. te Bloemendaal (Gouda) 08-04-1865; ovl.† te Bloemendaal(Gouda) op 21-12-1938.dr. van Johannes van Roon en Cornelia Vergeer.

Uit dit huwelijk:

1.Susanne Sandrina Hofman, geb. in 1887; tr.(1) ca.1910 met Abraham Laurends Hoogte, geb. ca. 1885; tr.(2) ca. 1912 met Pieter van Leeuwen, geb. ca.1885

2.Johannes Hofman, geb.in 1889 te Den Haag; tr. 19-12-1919 te Gouda met Geertruida van der Tooren.

3.Cornelia Hofman, geb.in Gouda ca.1891; tr. 05-03-1919 te Gouda met Jan Poot.

4. Clazina Hofman, geb./ovl. 24-09-1891/ † 19-12-1891;

5. Frederik Hofman, geb. te Bloemendaal in 1892;(volgt VII-6)

6. Cornelis Willem Frederik Hofman, geb.te Gouda 12-01-1895; tr. ca.1920 met Johanna de Graaf.

7. NN Hofman, geb./ovl. te Gouda op 12-01-1895;

8. Hendrikus Hofman, geb. in 1897 te Gouda; tr. 07-10-1925 met Maria Sophia van Leeuwen, geb.Gouda ca.1897.

9.  Andries Hofman, geb. in 1900; tr..17-05-1922 te Gouda met Hendrika Francina Buurman, geb.ca.1900 te Gouda;

10.Adrianus Hofman, geb. in 1902 te Gouda; tr.14-09-1932 met Huibertje Vergunst, geb.1908 te Leiden;

11.Johanna Hofman, geb. in 1904;

12.Maria Clazina Hofman, geb./ovl. 12-04/ † 18-06-1907.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<< 

 

VI-f: Pietertje Hofman, (dr. van V-c); geb. te Moerkapelle op 22-12-1865,ovl. 18-06-1933 te Waddinxveen; tr. te Moerkapelle op 30-05-1888 met Cornelis Hogerbrugge, geb.ca. 1865, zn. van Leendert Hogerbrugge en Aagje Rademaker.

Uit dit huwelijk:

1. Leendert Jacob Hogerbrugge, geb. Moerkapelle op 09-12-1889;

2.Jacob Leendert Hogerbrugge, geb. Moerkapelle op 03-06-1891;

3. Agatha Hogerbrugge, geb. Moerkapelle op 12-01-1893;

4. Johannes Hogerbrugge, geb. Moerkapelle op 05-10-1894;

5. Pietertje Hogerbrugge, geb. Moerkapelle op 28-07-1896;

6  . Pietertje Hogerbrugge, geb.in 1900.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<< 

 

VI-g: Willem Hofman (zn.van V-f), geb. te Broek ca. op 24-04-1866; tr. te Gouda (Bloemendaal) op 25-01-1888 met Neeltje Soffree, geb. 29-06-1865 te Gouda dr.van Jacob Soffree en Cornelia Johanna van Schravenzand;

Uit dit huwelijk:

1. Sandrina Susanna Soffree, geb./ovl. 28-06/ † 27-09-1886 te Gouda; (onecht kind)

 2. Elizabeth Cornelia Hofman, geb./ovl. 12-03/ † 22-05-1889 te Gouda;

3. Frederik Cornelis Willen Hofman, geb. 31-03-1890 te Gouda;

4. Cornelia Hofman, geb./ovl. 29-08-1892/ † 11-12-1893 te Gouda;

5. Jacobus Hofman, geb./ovl. 15-11-1894/ † 07-07-1895 te Gouda;

6. Neeltje Hofman, geb. 13-10-1896 te Gouda;

7. Susanna Sanderina Hofman, geb./ovl. 13-10-1898 te Gouda;

8. Cornelia Johanna Hofman, geb. 12-12-1899 te Gouda;

9. Geertruij Hofman, geb. 02-08-1902 te Gouda;

10. Hendrika Geertruida Hofman, geb.02-10-1904 te Den Haag.

11. Willem Cornelis Hofman, geb.10-09-1906 te Den Haag.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<< 

 

VI-h: Abraham Hofman,(zn.van V-g),geb te Reeuwijk 12-05-1865; ovl. te Bloemendaal op 12-02-1938; tr. te Boskoop op 21-02-1890 met Dirkje Ramp, te Boskoop geb.07-07-1866 te Boskoop; ovl. 08-10-1892 te Maassluis; dr.van Jan Ramp en Johanna Hage.

Uit dit huwelijk:

1. Agatha Adriana Hofman, geb./ovl.12/ † 24-04-1890 te Maassluis;

2. Johanna Hofman, geb. 30-05-1891 te Maassluis; tr. te Gouda op 20-05-1914 met Philippus Verbiest;

3. Agatha Adriana Hofman, geb./ovl. 31-05-1892/ † 13-06-1893 te Maassluis.

 2e Huwelijk

VI-h: Abraham Hofman, tr.(2) te Gouda op 27-12-1893 met Hendrica Theodora de Vos, geb.te Gouda 13-06-1870; ovl. 07-09-1892 te Gouda; dr. van Johannes de Vos en Johanna Hendrica Snikkenburg.

Uit dit huwelijk:

1. Agatha Adriana Hofman, geb. 27-11-1895 te Gouda;

2. Johannes Simon Hofman, geb. te Gouda( Bloemendaal) 22-11-1897; tr. ca 1920 met Johanna Schuring.

3. Hendrica Theodora Hofman, geb. 04-08-1901 te Gouda;

4. Simon Hofman, geb./ovl. te Bloemendaal op 14-06/ † 03-08-1905;

5. Simon Hofman, geb.09-01-1909 te Gouda;.tr.met Johanna Hendrika Groenendaal.

 3e Huwelijk

VI-h: Abraham Hofman, tr.(3) ca.1910 met Neeltje Eliza van der Veer, geb.te Ooltgensplaat 17-03-1869; ovl. te Gouda(Bloemendaal) op 14-03-1938; dr. van Jacob van der Veer en Jerina Keuvelaar..

Uit dit huwelijk:

geen kinderen bekend.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<< 

 

VI-i: Cornelis Hofman, (zn van V-i), geb. Overschie op 22-02-1868; tr.te Kralingen op 12-01-1887 met Adriana Agatha Jongeleen, geb. te Kralingen op 03-05-1870.

Uit dit huwelijk:

1. Adrianus Hofman, geb.te Kralingen op 19-11-1886; † ovl. 04-05-1917 te Rotterdam; tr.te Rotterdam op 30-06-1915, met Jannetje Maria van Allen; dr. van Joost van Allen en Dirkje Vissers; geb. te Rotterdam op 30-11-1884;

2. Dirk Hofman, geb./ovl. te Kralingen op 21-11-1887/†10-04-1888;

3. Dirk Hofman, geb./ovl. te Kralingen op 10-10-1889/†15-01-1890;

4. Niesje Cornelia Hofman, geb.te Kralingen op 23-01-1891; tr. te Rotterdam op 19-02-1908 met Jan Cornelis van Rij; zn van Teunis van Rij en Gerrigje Rietkerk; geb. te Nieuwerkerk op 29-12-1886;

5. Cornelis Hofman, geb. te Kralingen op 31-10-1892; tr. 14-09-1932 te Rotterdam met Jannetje Maria van Allen;

6. Dirkje Hofman, geb. te Kralingen op 26-02-1894; † ovl. 10-03-1895 te Rotterdam;

7. Gerrit Anthonie Hofman, geb. te Rotterdam op 30-07-1895;(volgt VII-6)

8.Alewijn Hofman, geb. te Rotterdam op 10-04-1898;  (volgt VII-8)

9. Pieter Hofman, geb. te Rotterdam op 21-01-1907.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<< 

 

VI-j: Adrianus Hofman, (zn.van V-i), geb.03-05-1869 te Kralingen;ovl.† 05-06-1916 te Rotterdam; tr. 23-12-1891 met Johanna Wilhelmina Trijselaar, dr van Adrianus Cornelis Fredericus Trijselaar en Lena Nestler, geb. te Zierikzee 13-02-1871.

Uit dit huwelijk:

1./2.NN doodgeboren tweeling(m), † 15-02-1892;

3.Wijntje Hofman, geb./ovl.11-06/ † 17-08-1893;

4. Adrianus Cornelis Fredericus Hofman, geb./ovl. 04-01/ † 08-02-1895 te Kralingen;

5. Arie Hofman, geb./ovl. 24-12-1895/ † 21-02-1896;

6. Helena Hofman, geb./ovl. 24-12-1895/ † 22-02-1896;

7. Wijntje Hofman, geb. 26-01-1897; tr.05-12-1917 te Rotterdam met Egbertus Hendricus Meurs, geb.09-08-1897 te Rotterdam;

8. Adrianus Hofman, geb./ovl.24-07-1898/ † 16-09-1899;

9. Adrianus Hofman, geb. 15-10-1899; (Volgt VII-8-1)

10. Cornelis Hofman, geb.  07-03-1901; (Volgt VII-9-1)

11. Lena Hofman, geb. 01-05-1902;

12. Dirkje Hofman, geb. 26-02-1904;

13. Dina Hofman, geb. 21-08-1905;

14. NN doodgeboren zoon † 06-05-1910;

allen geboren\ovl. te Rotterdam.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<< 

 

VI-k: Johannes Hofman (zn.van V-h), geb. te Waddinxveen 18-02-1871; ovl. 23-01-1912 te Waddinxveen; tr. te Gouderak op 10-02-1901 met Fijgje Verweij, dr.van Gijsbert Verweij en Maria Blok; geb. te Jaarsveld op 26-04-1872.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Hofman, geb./ged/ovl. te Waddinxveen op 07/14-04-1901/ † 12-08-1901;

2. Maria Hofman, geb./ged.12-09/05-10-1902 te Waddinxveen; † ovl.08-10-1973 te Strijen.

3. Frederik Hofman, geb./ged. 08-01/07-05-1911 te Waddinxveen; † ovl.08-08-1977 te Reeuwijk;

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<< 

 

VI-l: Cornelia Hofman, (dr. van V-i), geb. te Capelle a/d IJssel  23-03-1874, otr. te Sint Annaland in 1892, tr. (resp. minstens 18 en minstens 23 jaar oud) (Burgelijke Stand) te Charlois op 22 dec 1892 met Johannes Ketting, zn. van Leendert Ketting en Adriana van Beveren, geb. te Sint Annaland  06-09-1869. Bronnen: L.Schuurink./Ina vd Hoorn.

              Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1. Johanna Ketting, geb. te Rotterdam circa 03-07-1892.

2. Leendert Ketting, geb. te Charlois op 07-03-1893.

3. Adrianus Ketting, geb. te Charlois op 28 okt 1894, †ovl. (4 jaar oud) te Charlois op 24-07-1899.

4.Adriana Ketting, geb. te Rotterdam op 02-02-1897;

5.Wijnald Ketting, geb. te Rotterdam op 31 mei 1899, †ovl. te Rotterdam op 24-07-1899.

6. Wijnand Ketting, geb.Rotterdam op 09-05-1900;

7.Cornelia Ketting,  geb. te Rotterdam op 28-08-1902.

8.Dirkje Ketting, geb. te Rotterdam op 04-09-1904.

9. Elisabeth Ketting, geb. te Rotterdam op 26-12-1905.

10.Cornelis Ketting, geb. te Rotterdam op 23-07-1908.

11. doodgeboren dochter geb./ovl.† 10-02-1911;

12.Gerritje Antonia Ketting, geb. te Rotterdam op 29-01-1915, ovl.† (3 jaar oud) te Rotterdam op 20-04-1918.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<< 

 

VI-m: Jacobus Hofman, (zn.van V-h), geb. 14-08-1875, Houtdraaier, † ovl. 13-10-1958 te Waddinxveen; tr.te Waddinxveen op 01-11-1906 met Lena Adriana Kort, dr.van Willem Kort en Jansje Kiessenberg, geb. te Waddinxveen op 10-01-1877; ovl. 07-01-1950 te Waddinxveen.

Uit dit huwelijk:

geen kinderen bekend.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<< 

 

VI-n: Jan Hofman, (zn.van V-i); geb.te Kralingen 12-07-1875; tr. te Rotterdam op 03-11-1897 met Pieternella Neeltje van Nieuwenhuizen; dr.van Johannes van Nieuwenhuizen en Tannetje de Jongh; geb. te Hoedenskenkerke 10-01-1877.

 Uit dit huwelijk:

1. Adrianus Johannes Hofman, geb. Rotterdam op 26-05-1897(door ouders erkend op 03-11-1897).

2. Tannetje Wijntje Hofman, geb. Rotterdam op 26-07-1898;

3 Wijntje Pieternella Hofman, geb.Rotterdam op 17-10-1900;

4. Johanna Hofman, geb. Rotterdam op 20-09-1902;

5. Johannes Pieter Hofman, geb. 05-06-1906; † ovl. 10-08-1945 te Rhenen

6. Pieter Hofman, geb. 06-12-1907; † ovl. 16-07-1945 te Rhenen.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<< 

 

VI-o: Adrianus Gerardus Hofman,(zn. van V-f); geb. 24-12-1895 te Rotterdam; ovl. 09-12-1959 te Amsterdam; tr. te Amsterdam op 27-10-1926 met Maria Anna Catharina Vilters, geb.09-10-1904 te Weesperkarspel, ovl. 16-05-1929; dr. van Gijsbertus Johannes Vilters en Margaretha Hartman.

 Uit dit huwelijk:

Ferdinand Hofman, geb. te Amsterdam 24-04-1927/ † ovl. te Amsterdam op 17-06-1929..

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<< 

 

VI-p: Marinus HOFMAN (zn.van V-f) geb. 03-03-1888 te Kralingen; tr. 05-05-1909 te 's Gravenhage met Cornelia den Hertog, (RK) geb. 09-11-1886 te Gouda; dr. van Hendrik den Hertog en Adriana Snel.

 Uit dit huwelijk:

1. Pieternella Cornelia Maria Hofman, geb. 05-09-1909 te 's-Gravenhage; 22-03-1933 geh. te Den Haag met Cornelis Lejuwaan;

2. Marinus Hofman, geb. 25-09-1912 te 's-Gravenhage;

3. Adriana Hofman, geb. 04-08-1915 te 's-Gravnehage;

4. Frederika Hofman, geb. 09-02-1918 te 's-Gravenhage;

5. Jacobus Gerardus Hofman, geb. 27-07-1919 te 's-Gravenhage.

 

7e Generatie:

VII-1: Gerardus HOFMAN (zn. van VI-a), geb. Culemborg 25-8-1876, ged.(ned.ger.) Culemborg, Handelaar in eieren, overl. Utrecht 5-12-1936, begr. Utrecht, tr.(burg.stand) en tr.kerk(GK)(1) Zoelmond 21-2-1900 Gijsberta VAN ALPHEN, Geb. Beusichem 8-2-1880, ned.herv., overl./begr. Utrecht 2/5-12-1931, dr. van Wijnand van Alphen, Arbeider, en Lauwrina van Mourik.

Uit dit huwelijk:

1. Margaretha Alida Hofman, geb. Culemborg 18-11-1900, ged.(ned.ger.) Culemborg, ( volgt VIII-a).

2. Wijnand Hofman, geb. Culemborg 29-11-1901, ged.(ned.ger.) Culemborg, ( volgt VIII-b.)

3. Lauwrina Hofman, geb. 23-02-1905; † ovl. 22-05-1905 te Culemborg;

4. Cornelis Hofman, geb. Culemborg 26-5-1907; (volgt VIII-c.)

5. Lauwrina Hofman, geb. Culemborg 4-5-1911; (volgt VIII-d.)

6. Gerrit Hofman, geb. Culemborg 21-1-1914;( volgt VIII-e.)

2e huwelijk

VII-1: Gerardus HOFMAN, tr.(burg.stand) en tr.kerk(GK)(2) Den Haag 21-12-1932 Neeltje Van SPRONSEN, geb. Delft 28-8-1891, ned.ger., † overl. Den Haag 8-10-1980, begr. Den Haag, dr. van Roelof van Spronsen, Zonder beroep, en Antje de Jong, Zonder beroep.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

VII-2: Abraham Hofman, (zn.van VI-d); geb. te Bleiswijk op 29-09-1884;ovl. 23-03-1920 te Voorburg; watermolenaar van de Vliegermolen in Voorburg; tr. te Hillegersbertg op 15-05-1912 met Krijntje Blonk, dr. van Jan Blonk en Wilhelmina Jacoba Dullaard; geb. te Hillegersberg 31-10-1889; † ovl. te Hillegersberg op 26-04-1923.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Hofman, geb. te Voorburg op 11-06-1913;(volgt VIII-d-1)

2. Wilhelmina Jacoba Hofman, geb. te Voorburg op 25-02-1915; ovl. † 7-5-1971 te Delft;

3. Elizabeth Hofman, geb. te Voorburg op 08-09-1917;

4. Pietje Hofman, geb. Voorburg op 23-12-1919.

                                                                                                 

Vliegermolen te Voorburg

Bron: Koos Valkenburg, Oude Leede.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

VII-3: Hermanus Hofman (zn.van VI-d) geb. te Bleiswijk op 06-08-1886, watermolenaar, tr. te Zoeterwoude op 27-03-1913 met Sara Verheul, geb. te Zoeterwoude op 15-11-1891.dr. van Jan Verheul en Jacoba van der Sterre.

Uit dit huwelijk:

geen kinderen bekend.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

VII-4: Pieter Hofman, (zn.van VI-b), geb. te Zevenhuizen op 04-11-1886; tr. op 18-11-1909 te Moerkapelle met Maria Catharina Brandhorst, dr. van Dirk Brandhorst en Jannigje van Puffelen.

Uit dit huwelijk:

1. Frederik Hofman, geb. 08-03-1910 te Zevenhuizen.† ovl. 10-05-1940 te Utrecht.

2. Jannigje Hofman, geb.22-03-1911 te Zevenhuizen; tr.11-05-1933 te Zevenhuizen met Jan Visser, geb.10-10-1906 te Zevenhuizen zn.van Pieter Visser en Geziena Kristina Buzink.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

VII-5: Frederik Hofman, (zn.van VI-d), geb. te Bleiswijk op 16-06-1891;ovl. 27-02-1964 te Rotterdam; tr.te Moerkapelle op 25-07-1913 met Neeltje de Knegt, dr. van Dirk de Knegt en Willemijntje van Duijn, geb. te Moerkapelle ca.1895.

Uit dit huwelijk:

1. Elizabeth Hofman, geb.08-12-1913 te Waddinxveen; ovl. † 08-10-1921 te Moerkapelle;

2. Willemijntje Hofman, geb.26-10-1915 te Zevenhuizen; † ovl.08-06`-1921 te Moerkapelle.

3. Pietertje Hofman, geb. 29-07-1918 te Zevenhuizen;

4. Maria Hofman, geb. 11-08-1920 te Moerkapelle;

5. Willemijntje Hofman, geb. 12-04-1923 te Moerkapelle;

6.Arie Hofman, geb.28-06-1924 te Moerkapelle;

7. Elizabeth Hofman, geb. 08-01-1927 te Moerkapelle;

8. Dirk Hofman, geb.27-05-1929 te Moerkapelle;

9. Abraham Hofman, geb.26-04-1932 te Moerkapelle

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

VII-6: Gerrit Anthonie Hofman (zn.van VI-i), geb. Rotterdam 30-07-1895; tr. Rotterdam 2-12-1914 met Mietje Cosman, geb. 09-12-1894 te Rotterdam,ovl. 31-01-1944 te Auswitch; dr. van Aaron Cosman en Betje Hilversum

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Anthonie Hofman, geb./ovl. 17-08-1914/ † 11-03-1915 te Rotterdam;

2. Betje Hofman, geb. 23-09-1915 te Rotterdam; tr.15-03-1933 te Rotterdam met Adriaan Klompenbouwer, geb.22-05-1909 Rotterdam;

3. Cornelis Hofman, geb./ovl. 11/ † 13-11-1916 te Rotterdam;

4. Aaron Hofman, geb./ovl. 04-01-1918/ † 27-02-1919 te Rotterdam.

5.Aaron Hofman, geb.27-10-1919 te Rotterdam; geh. met Engeltje Norder;

6.Esther Hofman, geb. ca.1920 te Rotterdam; geh.met NN Leentfaar.

7. Adrana Agatha Hofman, geb. ca.1922 te Rotterdam.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

VII-7: Frederik Hofman, (zn.van VI-e), geb. te Gouda in 1892; tr. 10-07-1918 te Gouda met Wijnanda Broere, geb. 02-10-1893 te Rotterdam, dr. van Christiaan Broere en Barendina van der Heij; ovl. 19-12-1968 te Gouda.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Willem Frederik Hofman, geb. 04-11-1918; (volgt VIII-f)

2. Barendina Hofman, geb. 12-01-1921;

3. Johanna Susanna Sandrina Hofman, geb. 20-12-1922;

4. Christina Hofman, geb. 20-12-1922;

5. Johannes Hofman, geb. 20-11-1925; † ovl.23-10-1947 in Indonesie,Java, begr.te Cheribon als militair.

       

Stukje info met foto uit Indonesie 1947

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

VII-9: Abraham Hofman, (zn.van VI-b), geb. te Zevenhuizen op 26-03-1893; ovl.11-11-1979 te Capelle a/d IJssel; tr. te Zevenhuizen op 30-12-1919 met Elisabeth de Regt, geb. 03-01-1898 te Schiedam; ovl. 07-01-1941 te Leiden; dr.van Matthijs de Regt en Adriana Prins.

Uit dit huwelijk

1. Frederik Hofman, geb. 28-04-1920 te Zevenhuizen; † ovl. 24-10-1929 .te Rotterdam;

2. Matthijs Hofman, geb. 20-01-1922 te Rotterdam;

3. Pieter Hofman, geb. 05-08-1923 te Zevenhuizen;

4. Adriana Hofman, geb.13-08-1925 te Nieuwerkerk a.d. IJssel;

5. Jan Hofman, geb. 16-03-1928 te Zevenhuizen;

6. Frederika Hofman, geb. 28-07-1930 te Zevenhuizen;

7. Jannetje Hofman, geb. 19-09-1932 te Zevenhuizen;

8. Clasina Goudina Hofman, geb. 02-10-1934 te Zevenhuizen;

9. Elisabeth Trijntje Hofman, geb. 08-08-1936 te Zevenhuizen;

10. Adriana Hofman, geb. 23-01-1939 te Zevenhuizen.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

VII-8: Alewijn Hofman (zn. van VI-i), geb. Rotterdam 10-04-1898; tr. Rotterdam, 8-11-1916 met Wilhelmina van Wijnen, geb. op 05-12-1897 te Rotterdam; dr. van Leendert van Wijnen en Catharina Raber.

Uit dit huwelijk:

geen kinderen bekend.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

VII-8-1: Adrianus Hofman (zn.van VI-j),  geb. 15-10-1899 te Rotterdam;ovl.25-97-1933 te Rotterdam; tr.(1) op 19-04-1922 te Rotterdam met Johanna van der Keur, geb.04-08-1903 te Rotterdam; dr. van Arie van der Keur en Maria Elisabeth Ponsen. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. Tr.(2) op 15-10-1930 te Rotterdam met Jansje van Weelden, geb.01-01-1909 te Rotterdam; dr. van Otto Willem Wouteer van Weelden en Jansje Willemse;

Uit dit huwelijk(2):

NN Hofman, geb./ovl. 15-08-1931 te Rotterdam

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<
 

VII-9-1: Cornelis Hofman, ( zn. van VI-j), geb.07-03-1901 te Rotterdam; ovl. 04-07-1977; tr. 01-09-1920 te Rotterdam met Jacoba Vrolijks, geb. 12-01-1901 te Rotterdam; dr. van Johannes Vrolijks en Christina Weers.

Uit dit huwelijk:

1. Lena Hofman, geb./ovl. 02/31-03-1929 te Rotterdam;

2. Cornelis Hofman. geb./ovl. 02/13-06-1930 te Rotterdam;

3. Lena(Lenie) Hofman, geb./ovl.1933/2009.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<
 

 

VII-10: Pieter Hofman, (zn.van VI-d), geb. te Bleiswijk op 07-10-1902; tr. te Zevenhuizen op 31-03-1926  met Adriana Roos, geb. 17-10-1907 te Zevenhuizen; dr. van Adrianus Roos en Huigerina Stam..

Uit dit huwelijk:

1. Arie Hofman, geb./ovl. 26-04-1926/ † 26-06-1929 te Zevenhuizen;

2. Huigerina Hofman, geb. 06-05-1927 te Waddinxveen.

3. Adriana Hofman, geb.09-05-1930 te Leiden;

4. Adrianus Hofman, geb. 21-03-1935 te Leiden.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

8e Generatie:

VIII-a: Margaretha Alida HOFMAN (dr. van VII), geb. Culemborg 18-11-1900, ged.(ned.ger.) Culemborg, overl./begr. Soest 2/6-9-1977, tr.(burg.stand) Utrecht 2-1-1924 Jan BUNT, geb. Groningen 3-5-1898, overl. te Soest 16-11-1971, begr. Soest, nov.1971.


         M.A.Bunt-Hofman (+/- 1976)

Uit dit huwelijk:

1. Jan Bunt, geb. Rhenen 30-5-1924,(†  2009) Militair, tr.(1) met Pauline Wilfriede Schόnemann; tr.(2) Jacquelien NANDELALLE, geb. Paramaribo 3-10-1928.

2. Gijsbertha Everdina Bunt, geb. Utrecht 14-12-1926, ondertr. Utrecht, tr.(burg.stand) Utrecht 27-8-1955 Jan SNIPPE, geb. Sleen 12-12-1920, † ovl. 2010 te Amsterdam; Schipper/duiker.

3. Everdina Bunt, geb. Jutfaas 25-10-1927, tr. Hennie MOSTERT, geb. Nijkerk 5-2-1928.

4. Margaretha Bunt, geb. Utrecht 15-4-1929, tr. Peter MOSTERT, geb. Nijkerk 8-8-1929; † ovl.15-11-1991.

5. Gerardina Bunt, geb. Utrecht 4-7-1930, tr. Johannes Albertus STEENBEEK, geb.Amersfoort 29-12-1929.

6. Wijnandus Bunt, geb. Zuilen 13-4-1932, tr. 10-02-1956 Maria Cornelia GOES, geb. de Bilt 11-12-1933.

7. Johannes Bunt, geb. Zuilen 12-11-1934, tr. Adelheid GORISSEN, geb. Neer 20-4-1936.

8. Laura Bunt, geb. Zuilen 1-11-1936, tr. Willem SCHEER, geb.Amsterdam 28-4-1936.

9. Willemina Bunt, geb. Utrecht 19-2-1938, tr. Hendrik VAN DEN BRAKEL, geb. Hilversum 9-11-1936.

10. Johanna Bunt, geb. Utrecht 3-3-1941, tr. Pieter ZOUTENDIJK, geb. Amsterdam vσσr 1946.

11. Emmie Bunt, geb. Soestdijk 17-1-1946, tr. Timotheus WIGGERTS geb. Eemnes 22-9-1939.

 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

VIII-b: Wijnand HOFMAN (zn. van VII-1), geb. Culemborg 29-11-1901, ged.(ned.ger.); ovl.te Utrecht, 16-1-1958, begr. Utrecht, tr.(burg.stand) en tr.kerk(GK) Utrecht 20-11-1924 Helena Theodora CINO, geb. Utrecht 25-12-1899, ged.(ned.ger.) Utrecht, overl./begr. Utrecht, † 5/9-12-1985, dr. van Christiaan Cino, kleermaker "militair-", en Barendina Alberts. (zie verder stamreeks CINO)

Uit dit huwelijk:

1. NN. Hofman, geb./ovl. 04-10-1925 te Utrecht;

2. Gerardus Hofman, geb. Utrecht 3-11-1926, ged.(ger.); † ovl. 21-02-2011 Utrecht;

3. Barendina Hofman, geb. Utrecht 4-8-1932, ged.(ger.) Utrecht,

4. Gijsbertus Hofman, geb. Utrecht 24-11-1936, ged.(ger.) Utrecht,

(zie onderstaande foto)

foto +/- 1939

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

VIII-c: Cornelis HOFMAN (zn. van VII), geb. Culemborg 26-5-1907, ned.ger., Handelaar, overl. Schiedam 27-7-1971, begr. Schiedam, tr.(burg.stand) en tr.kerk(GK) Utrecht 5-1-1933 Margaretha Geertrui MEIJER, geb. Wilnis 20-8-1911, overl.† 21-2-1991, Begr. Schiedam.

Uit dit huwelijk:

1. Gijsberta Hofman, geb. Utrecht 22-12-1933, geref.,ovl. 30-12-2002 te Baarn; ondertr.1960, tr.(burg.stand) 1960, tr.kerk(GE) 1960, Frederik Willem MEIJER, geb. 06-03-1930, Drs. †ovl. 18-08-2007 te Ermelo.

2. Willem Gerardus Hofman, geb. Utrecht 26-4-1936, ged.(geref.) Utrecht, Handelaar, overl./begr. Ermelo † 27-6/1-7-1996, ondertr. Schiedam, tr. Schiedam 1966, tr.kerk(ned.ger.) Schiedam 1966 C.H.AARDSE, geb. Rotterdam 1936, ned.ger.(volgt IX-c)

 Familiefoto koperen huwelijksfeest in Rotterdam (juli 1945)

3. Robert Cornelis Benjamin Hofman, geb.Schiedam 20-1-1954, ged.(ned.ger.) Schiedam; † ovl. 23-11-2009 te Brielle..

4. Paul Alexander Hofman, geb. Schiedam 27-11-1956, ged.(ned.ger.) Schiedam.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

 

VIII-d: Lauwrina HOFMAN (dr. van VII), geb. Culemborg 4-5-1911, ned.ger., Winkelierster, overl./begr. Utrecht/Bilthoven 11/15-2-1997, ondertr.(1) Utrecht 8-1935, tr.(burg.stand)(1) Utrecht 28-8-1935, tr.kerk(ned.ger.)(1) Utrecht 28-8-1935 Hendrik VAN WIJNGAARDEN, geb. Oudewater voor 26-2-1909, ned.ger.,Winkelier, † overl. te Utrecht 24-09-1954.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik van Wijngaarden, geb. Utrecht 21-3-1941, ged.(ned.ger.) Utrecht; † ovl. 03-02-2015 te Leiden;  Leraar,

tr.(burg.stand) 2 juni 1966 met Wille PUT, geb. 25-07-1944 te Arnhem; ned.ger.

2e Huwelijk


VIII-d: Lauwrina HOFMAN, tr.(burg.stand)(2) Utrecht ca. 1961, tr.kerk(ned.ger.)(2) Utrecht 1961 Marten SCHRA, geb. 19-11-1905,(wedr. van Theodora Maree); overl. Utrecht † 13-11-1975 .

>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<

 

VIII-d-1: Arie Hofman (zn.van VII-2), geb. 11-06-1913 te Voorburg,  ovl. 27-04-1996 te Moerkapelle; tr.14-04-1938 te  ? met Bertha van der Hoeven, geb.10-10-1914 te Waddinxveen; dr. van Barend van der Hoeven en Klaasje Steenbeek.

Uit dit huwelijk geboren:

1. Abraham Hofman, geb. 12-08-1938;

2. Barend Hofman, geb.07-10-1939;

3. Krijntje Hofman, geb. 02-10-1941;

4. KIaasje Hofman, geb.24-08-1943;

5. Maria Wilhelmina Hendrika Hofman, geb.20-07-1947;

6. Bastiaan Jan Hofman, gteb.08-03-1952;

7. Wilhelmina Jacoba Hofman, geb.22-04-1953;

8.Frederik Hofman, geb. 22-03-1954;

9. Arie Hofman, geb.11-06-1958

allen geboren te Bleiswijk.

>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<

 

VIII-e: Gerrit HOFMAN (zn. van VII), geb. Culemborg 21-1-1914, ned.ger., Handelsondernemer, ondertr.(1) Utrecht, tr.(burg.stand)(1) Utrecht 3-9-1936,  tr.kerk(GE)(1) Utrecht 3-9-1936 Trijntje KEMKER, geb. Waddinxveen 16-1-1914, ged.(ned.ger.) Amsterdam, overl./begr. Rotterdam † 13-7/18-7-1970.

 

Uit dit huwelijk: 

1. Gerardus Lieuwke Hofman, geb./ged. Rotterdam/Enschede 10-7-1937/4-1-1970,tr. 30-08-1960 te Rotterdam met Nelly de BRUIJN, geb. 17-06-1936 te Rotterdam, † ovl. 23-09-2004 te Velp;

2. Lieuwke Ernst Hofman , geb. Utrecht 29-3-1945, ged.(ned.ger.) Utrecht, Handelaar,† overl./begr. Zwijndrecht 19/22-2-1992, ondertr. Rotterdam 1970, tr.(burg.stand) Rotterdam 1970, tr.kerk(GE) Rotterdam 1970 Joke MANNI, geb. 27-08-1944 te Rotterdam, GE.

3. Albert Johannes Hofman, geb. Rotterdam 21-04-1948, ged.(ned.ger.) Rotterdam, Hoofd (jeugd- en kinder-)psychiatrisch circuit.;tr. 25-06-1971 te Rotterdam met Maria Anneke HARING, geb. 09-11-1948 te Haarlem.

4. Peter Cornelis Hofman, geb. Rotterdam 24-1-1950, ged.(ned.ger.) Rotterdam, Handelaar, †overl./begr. Rotterdam 5/10-10-1985, ondertr. Rotterdam, tr.(burg.stand) Rotterdam 1975, tr.kerk(GE) Rotterdam 1975 Ann Charlot DE BERT, geb. Rotterdam 29-07-1950.

2e Huwelijk

VIII-e: Gerrit HOFMAN, ovl.19-09-2001 te Rotterdam, ondertr.(2) Rotterdam, tr.(burg.stand)(2) Rotterdam 17-2-1971, tr.kerk(GE)(2) Rotterdam 17-2-1971 Maria Petronella Mechelina ROEPEL, geb. Rotterdam 9-4-1911; ovl.† Rotterdam op 20-03-2009 ned.ger.(Wede.van George Poolman )

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

 

VIII-f: Cornelis Willem Frederik Hofman, (zn.van VII-6); geb. te Gouda op 04-11-1918; tr. te Gouda op 16-07-1941 met Geerdina Adriana Meijer, geb. te Gouda op 24-01-1922; Ovl. 24-01-1985 te Gouda.

 Uit dit huwelijk:

2 kinderen

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

Volgende generaties niet gepubliceerd i.v.m. de Wet op privacy.

 

 

Kerk van Moordrecht

 

 

 

Terug omhoog

 

 

Deze pagina is laatst bijgewerkt op 16-05-2021